Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh số tháng 4/2018

<iframe src="http://data.axmag.com/data/201805/20180509/U143114_F479940/index.html" style="width:100%;height:500px;" frameborder="0"></iframe>