Số/ Ký hiệu: 334/MTNATL   Ngày ban hành: 2021-07-12    Loại văn bản: Văn bản của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

THỂ LỆ

Cuộc thi thiết kế Logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện

“Nghệ thuật sơn mài Việt Nam”

 

  Kính gửi: 

                                               - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố;

                                               - Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố;

                                               - Hội Mỹ thuật Việt Nam/

                                                 Chi hội MT Việt Nam tại các tỉnh, thành phố;

                                               - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/

                                                 Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch/  

                                                 Sở Văn hóa và Thể thao/

                                                 Sở Du lịch các tỉnh, thành phố;

                                               - Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật/

                                                  Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố;

                                               - Các trường Đại học, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật;

                                               - Các câu lạc bộ mỹ thuật;

                                               - Các họa sĩ thiết kế;

                                               - Các cơ quan thông tấn, báo chí.

Thực hiện Quyết định số 4345/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Đề án Xây dựng, quảng bá thương hiệu Quốc gia “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam” giai đoạn 2020 - 2030 và Quyết định số 1893/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức xây dựng thiết kế logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam” giai đoạn 2020-2030

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Nhằm triển khai thực hiện Đề án Xây dựng, quảng bá thương hiệu Quốc gia “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam” giai đoạn 2020 - 2030.

2. Chọn mẫu Logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam” để sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy sự phát triển của Nghệ thuật sơn mài Việt Nam góp phần phát triển thị trường văn hoá, chấn hưng và khẳng định giá trị của Sơn mài Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh giao lưu, chú trọng quảng bá thương hiệu quốc gia thông qua việc giới thiệu các sản phẩm, tác phẩm sơn mài Việt Nam trở thành sản phẩm văn hoá, nghệ thuật góp phần xây dựng công nghiệp văn hoá. Khuyến khích các doanh nghiệp, làng nghề, nghệ sĩ, nghệ nhân chế tác, sáng tác các sản phẩm sơn mài trở thành những sản phẩm hàng hoá tiêu thụ trong nước và quốc tế.

3. Cuộc thi thể hiện tính chuyên nghiệp, nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, khách quan; được tổ chức rộng rãi trên quy mô toàn quốc, thu hút được sự tham gia đông đảo của các tổ chức và cá nhân.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước. 

2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Tư vấn và Ban Thư ký không được gửi tác phẩm tham gia dự thi.

          III. YÊU CẦU TÁC PHẨM DỰ THI

          1. Tác phẩm dự thi và bản thuyết minh ý tưởng

          1.1. Về tác phẩm dự thi

          - Tác phẩm dự thi Logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam” cần thể hiện được nét đặc trưng riêng, tính sáng tạo, phù hợp với mục tiêu quảng bá thương hiệu quốc gia của ngành Mỹ thuật ra thị trường quốc tế.

          - Logo, nhãn hiệu công nhận “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam” có tính duy nhất, biểu tượng cao, cô đọng, sáng tạo, không trùng lặp với bất cứ sản phẩm nào khác.

          - Màu sắc không quá 4 màu, phù hợp để in ấn, chạm khắc… trên các chất liệu.

          - Logo, nhãn hiệu công nhận phải gắn với dòng chữ “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam”.

Tác phẩm thể hiện trên 01 trang giấy trắng khổ A4. Mặt trước của trang giấy A4 là Logo, nhãn hiệu công nhận “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam” in màu, kích cỡ mỗi chiều không quá 15cm đặt giữa trang giấy; phía dưới, bên phải là Logo thu nhỏ in đen trắng, kích cỡ mỗi chiều không quá 3cm (có phụ lục kèm theo).

Mặt sau của trang giấy A4, tác giả ghi mã số tự chọn gồm 5 chữ số (VD: 01234).

- Ngoài những nội dung trên, mặt trước, mặt sau trang giấy không được ký tên và không được sử dụng bất cứ ký hiệu nào khác.

- Mỗi tác giả được gửi từ 01 đến 05 tác phẩm tham gia Cuộc thi; mỗi tác phẩm dự thi phải ghi rõ mã số riêng.

- Sau khi Hội đồng nghệ thuật chấm chọn logo, nhãn hiệu công nhận Ban Tổ chức sẽ thông báo để các tác giả được chọn thực hiện thiết kế bộ nhận diện theo yêu cầu.

1.2.Về bản thuyết minh ý tưởng

Mỗi tác phẩm dự thi phải kèm theo một bài thuyết minh ý tưởng sáng tác (không quá 200 từ); trên bài thuyết minh ghi rõ mã số giống như mã số đã ghi ở mặt sau tác phẩm dự thi..

1.3. Về phiếu dự thi

Mỗi tác giả dự thi đều phải có một phiếu đăng ký dự thi, nội dung theo mẫu kèm theo.

 2.   Yêu cầu về hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi gồm 01 phong bì lớn, ngoài phong bì ghi rõ: bài dự thi Logo, nhãn hiệu công nhận “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam” và nơi nhận (ghi rõ như mục 3, phần VII).

Bên trong phong bì lớn, gồm:

a)   Phiếu đăng ký dự thi.

b)  Các tác phẩm in màu trên giấy A4.

c)   Bài thuyết minh ý tưởng.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận cho các tác giả, đơn vị đoạt giải và tiền thưởng kèm theo:

-   01 giải Nhất: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng).

-   01 giải Nhì: 10.000.000đ (Mười triệu đồng)

-   01 giải Ba: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

-   03 giải khuyến khích: mỗi giải 2.000.000đ (Hai triệu đồng).

V. SỬ DỤNG TÁC PHẨM

 1. Cuộc thi thiết kế Logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam” không nhằm mục đích kinh doanh.

2. Các tác phẩm gửi dự thi không trả lại tác giả. Ban Tổ chức Cuộc thi được quyền sử dụng các tác phẩm đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các hoạt động tuyên truyền cho “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam” trong nước và quốc tế.

3. Sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm Giải Nhất thuộc về Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. Quyền nhân thân (trừ quyền công bố tác phẩm) thuộc về tác giả.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

 1. Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, thuế thu nhập cá nhân, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Thể lệ cuộc thi. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận khi có khiếu nại hoặc phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

 2. Việc nộp tác phẩm tham gia dự thi khẳng định tác giả chấp thuận Thể lệ cuộc thi.

 3. Tác giả có tác phẩm dự thi phải cam kết bằng văn bản về quyền tác giả đối với tác phẩm gửi dự thi.

VII. HÌNH THỨC, THỜI HẠN, NƠI NHẬN VÀ TỔNG KẾT TRAO GIẢI THƯỞNG

1. Hình thức gửi tác phẩm dự thi

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi theo 02 hình thức:

1.1. Hình thức thứ nhất: Tác giả gửi hồ sơ trực tiếp đến Ban Tổ chức.

1.2. Hình thức thứ hai: tác giả gửi qua đường bưu điện đến Ban Tổ chức.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày phát động đến hết ngày 30/9/2021.

- Tác giả nộp trực tiếp trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6);

- Tác giả gửi bưu điện tính theo dấu bưu điện.

3. Nơi nhận tác phẩm dự thi:

 Phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội.

4. Kết quả cuộc thi sáng tác: được thông báo tại Website: http://ape.gov.vn, tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên các phương tiện thông tin đại chúng...

5. Lễ tổng kết, trao thưởng: dự kiến được tổ chức vào tháng 11 năm 2021. (Thời gian và địa điểm cụ thể Ban Tổ chức sẽ thông báo sau).

VIII. BAN GIÁM KHẢO 

Ban Giám khảo là các họa sĩ, chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực Mỹ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước, sự phối hợp của các đơn vị liên quan để Cuộc thi thành công tốt đẹp./.

 

                                                                                                                   CỤC TRƯỞNG

 

                                                                                                                         (đã ký)

                                                                                                                     Mã Thế Anh

 

Mẫu phiếu đăng ký dự thi

(Ban hành kèm theo Thể lệ Cuộc thi thiết kế Logo, nhãn hiệu công nhận và  bộ nhận diện “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam”)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

Thiết kế Logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện

“Nghệ thuật sơn mài Việt Nam”

 

Kính gửi: Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi thiết kế Logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam”

1.   Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đăng ký dự thi………………………………………………………...………………2.   Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………….……………………………………………...………………

  - Điện thoại:………………………………………………………………….………………………………………...………………

  - Email:……………………………………………………………………….………………………………………...………………

 3.   Thông tin chi tiết:

a) Nếu là cá nhân:

-   Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………..………………………………………...…………………….

-   Số CMND/số Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:……………………..………………………………………...…………………….

-   Ngày cấp……………………..Tại:………………………….………….. b) Nếu là tổ chức:…………………...……………………..

- Họ và tên người đại diện………………………….; chức vụ:………………………………...…………………………………………

- Họ và tên tác giả trực tiếp sáng tác:…………………………………………………………...………………………………………...

4. Số lượng tác phẩm dự thi:……………………………………………..…………………...…………………………………………

5. Cam kết tuân thủ Thể lệ Cuộc thi:……………………...…………….…………………...…………………………………………

Sau khi nghiên cứu kỹ Thể lệ của Cuộc thi, tôi/chúng tôi tự nguyện đăng ký tham gia Cuộc thi thiết kế logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam” và cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản quy định trong Thể lệ Cuộc thi do Ban Tổ chức ban hành.

Tôi/chúng tôi cam đoan các tác phẩm dự thi này là do tôi/chúng tôi tự sáng tác, không sao chép với bất cứ hình thức nào, chưa từng đạt giải, công bố, sử dụng tại bất kỳ đâu. Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác giả.

                                                                                                                             ………….ngày, tháng…. năm 2021

                                                                                                                                 Người dự thi/người đại diện

                                                                                                                         (ký, đóng dấu (nếu có) và ghi rõ họ tên)

 


BẢN THUYẾT MINH Ý TƯỞNG - NỘI DUNG LOGO 

   

 1.   Mã số tác phẩm:………………………………………………………..…………………………………………….............

 2.   Thuyết minh ý tưởng:………………………………………………….……………………………………………..............

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..........