THÔNG BÁO mời tham gia Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” / INVITATION LETTER EXHIBITION "VIET NAM THROUGH THE LENS OF INTERNATIONAL PHOTOGRAPHERS"