Số/ Ký hiệu: 40/TB-MTNATL   Ngày ban hành: 2020-02-10    Loại văn bản: Văn bản của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm