THÔNG BÁO SỐ 1 Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019

03/04/2019
Thực hiện Quyết định số 878/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019; Quyết định số 879/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt Đề án tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019...

THÔNG BÁO SỐ 1

FESTIVAL NHIẾP ẢNH TRẺ NĂM 2019

 

                          Kính gửi:   

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố;

- Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam;

- Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố;

- Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố;

- Tỉnh, Thành Đoàn và các Đoàn trực thuộc;

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp;

- Các Câu lạc bộ Nhiếp ảnh trẻ;

- Các cơ quan thông tấn, báo chí;

- Các nhà nhiếp ảnh trẻ.

                                                              

Thực hiện Quyết định số 878/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019; Quyết định số 879/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt Đề án tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019.

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Mục đích

- Festival Nhiếp ảnh trẻ là một hoạt động nghệ thuật ca các nhà nhiếp nh tr t 18 đến 35 tui trong c nước; nhằm khuyến khích sự phát triển của lực lượng cầm máy trẻ, góp phần thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, công bố tác phẩm phản ánh cuộc sống đương đại qua lăng kính của lực lượng nhiếp ảnh trẻ Việt Nam; là dịp để giới trẻ yêu thích nhiếp ảnh trong cả nước cùng trao đổi học tập, gặp gỡ, giới thiệu thành quả sáng tạo, bổ sung lực lượng kế cận cho nhiếp ảnh Việt Nam. 

- Góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với công chúng trong nước và quốc tế.

2. Ý nghĩa

- Khuyến khích các khuynh hướng sáng tác độc đáo, tìm ra nhng tác phm mang phong cách mi l, mang hơi th ca cuc sng đương đại, tr trung, năng động. 

- Giúp cơ quan qun lý ngành nhiếp nh có cái nhìn khái quát, đánh giá đúng thc trng v gii tr yêu thích nhiếp nh, nhng vn đề v sáng tác nh trong gii tr trong thi gian va qua. T đó tìm ra hướng phát trin, hướng đi đúng cho gii tr yêu thích nhiếp nh thi k hi nhp quc tế.

II. THỂ LỆ

1. Đối tượng tham gia 

- Mọi công dân Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi (kể cả người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài) đều có thể gửi tác phẩm tham dự.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Hội đồng Nghệ thuật, Tổ Thư ký không gửi tác phẩm tham dự Festival.

2. Chủ đề, nội dung và thể loại

2.1. Chủ đề

- Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019 với chủ đề: “Việt Nam hôm nay”.

2.2. Nội dung sáng tác 

- Nội dung sáng tác: “Việt Nam hôm nay”, phản ánh cuộc sống đương đại của giới trẻ, con người, văn hóa Việt Nam, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những hoạt động của Việt Nam ở nước ngoài và các nội dung khác hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ.

2.3. Thể loại

- Bao gồm 02 thể loại:

1- Ảnh hiện thực.

2 - Ảnh thể nghiệm, ý niệm. 

- Ảnh hiện thực:

+ Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không chấp nhận ảnh chắp ghép, làm sai lệch hiện thực.

- Ảnh thể nghiệm, ý niệm:

+ Ảnh thể nghiệm, ý niệm: được phép chắp ghép và sử dụng mọi biện pháp kỹ thuật, công nghệ…

3. Thời gian sáng tác

- Tác phẩm được sáng tác trong 2 năm: 2018 và 2019.

4. Hình thức - Quy cách tác phẩm 

- Tác phẩm tham dự Festival là ảnh đơn hoặc ảnh bộ cho cả 02 thể loại ảnh hiện thực và ảnh thể nghiệm, ý niệm. 

- Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm. Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh.

- Ảnh bộ: Mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm 05 ảnh. Tác giả phải đánh số thứ tự ảnh trong bộ ảnh (trên trang website nhận ảnh sẽ có hướng dẫn cụ thể khi tác giả thực hiện gửi ảnh).

- Ảnh đơn của thể loại ảnh thể nghiệm, ý niệm và ảnh bộ (cả 02 thể loại) phải có phần chú thích giới thiệu nội dung tác phẩm:

+ Đối với ảnh đơn của thể loại ảnh thể nghiệm, ý niệm: chú thích tối đa 100 từ.

+ Đối với ảnh bộ (cả 02 thể loại): chú thích tối đa 150 từ.

- Quy định về số lượng tác phẩm được gửi dự thi:

+ Mỗi tác giả có quyền gửi tham dự Festival tối đa 10 tác phẩm cho cả 02 thể loại ảnh hiện thực và ảnh thể nghiệm, ý niệm.

+ Đối với ảnh bộ, mỗi tác giả chỉ được gửi tối đa 03 bộ cho cả 02 thể loại ảnh hiện thực và ảnh thể nghiệm, ý niệm. 

- Ảnh dự thi dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng JPG, dung lượng từ 5Mb - 12 Mb, độ phân giải 300dpi.

- Ảnh tham dự chưa từng được trưng bày hoặc được giải tại bất kỳ cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) tổ chức.

- Trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả nộp file gốc để kiểm chứng thông tin.

- Trên ảnh có hiển thị các thông tin: tên, chữ chìm, địa danh, ảnh có bo và viền… sẽ không hợp lệ.

- Khi có kết quả ảnh được chọn triển lãm, Ban Tổ chức sẽ thông báo tới các tác giả gửi ảnh in kích thước 30 x 45cm để phục vụ cho công tác chấm chọn giải thưởng.

5. Phương thức và thời gian gửi ảnh

5.1. Phương thức

- Gửi ảnh trực tiếp tại trang web: festivalnhiepanhtre2019.com 

5.2. Thời gian

- Từ ngày phát động cuộc thi đến hết­ ngày 15/7/2019.

6. Giải thưởng:

- Có 02 hệ thống giải thưởng dành cho 02 thể loại ảnh hiện thực và ảnh thể nghiệm, ý niệm.

- Mỗi hệ thống giải thưởng, gồm có:

01 Huy chương Vàng: Huy chương Vàng, Bằng chứng nhận, kèm theo 20 triệu đồng mỗi Huy chương;

02 Huy chương Bạc: Huy chương Bạc, Bằng chứng nhận kèm theo 12 triệu đồng mỗi Huy chương;

03 Huy chương Đồng: Huy chương Đồng, Bằng chứng nhận kèm theo 08 triệu đồng mỗi Huy chương;

05 Giải Khuyến khích: Bằng chứng nhận, kèm theo 03 triệu đồng mỗi giải.

- Ngoài giải thưởng chính thức, Ban Tổ chức sẽ kêu gọi các doanh nghiệp, công ty, tập đoàn, các tỉnh, thành, quỹ hỗ trợ nghệ thuật trao giải thưởng mang tên của đơn vị tài trợ. Phần thưởng có thể là tiền mặt, hiện vật hoặc các dịch vụ ưu đãi do nhà tài trợ quyết định. Ban Tổ chức sẽ thông báo sau.

7. Quyền lợi và trách nhiệm của tác giả 

7.1. Quyền lợi

- Tác giả có tác phẩm được trưng bày tại Festival sẽ được hưởng thù lao trưng bày theo chế độ hiện hành của Nhà nước, được trao Bằng chứng nhận của Ban Tổ chức và được tặng 01 cuốn sách ảnh Festival.

7.2. Trách nhiệm

- Tác giả gửi tác phẩm đến tham dự đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi quy định do Ban Tổ chức đề ra.

- Tác giả tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác giả.

- Tiền giải thưởng và thù lao trưng bày, tác giả phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo luật thuế hiện hành của Nhà nước.

- Để tránh trường hợp gian lận tuổi tác, tác giả gửi kèm file ảnh chụp CMND hoặc hộ chiếu khi có kết quả chấm chọn về Ban Tổ chức.

8. Một số quy định khác 

- Các tác phẩm phạm quy sẽ bị loại khỏi Festival.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm với các tác phẩm bị hư hỏng, mất mát, chậm trễ trong quá trình gửi tác phẩm.

- Tác phẩm được trao giải và được chọn triển lãm, Ban Tổ chức được quyền sử dụng để phục vụ cho công tác tuyên truyền, đối ngoại và in ấn các tài liệu tuyên truyền không nhằm mục đích thương mại. Quyền nhân thân thuộc về tác giả.

- Nếu phát hiện tác phẩm vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả chấm chọn, tước giải thưởng và các quyền lợi khác (nếu có) với tác phẩm đó.

- BTC dự kiến trưng bày khoảng 200 tác phẩm.

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các nhà nhiếp ảnh trẻ trong cả nước để Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019 thành công tốt đẹp.

* Thông tin của Festival có thể tìm hiểu qua

- Website: festivalnhiepanhtre2019.com

* Thông tin chi tiết xin liên hệ:

+ Phòng Nhiếp ảnh: 024.37347457 (giờ hành chính), email: phongnhiepanh@yahoo.com

+ Quản trị viên website: Mai Vinh: 02633700292. 

 

                                                                                                                   CỤC TRƯỞNG    

                                                                                  TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC   

                                                                                           Vi Kiến Thành

 

                                                                                                   (Đã ký)

 

THÔNG BÁO SỐ 1

FESTIVAL NHIẾP ẢNH TRẺ NĂM 2019

 

                         Kính gửi: 

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố;

- Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam;

- Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố;

- Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố;

- Tỉnh, Thành Đoàn và các Đoàn trực thuộc;

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp;

- Các Câu lạc bộ Nhiếp ảnh trẻ;

- Các cơ quan thông tấn, báo chí;

- Các nhà nhiếp ảnh trẻ.

                                                              

Thực hiện Quyết định số 878/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019; Quyết định số 879/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt Đề án tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019.

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Mục đích

- Festival Nhiếp ảnh trẻ là một hoạt động nghệ thuật ca các nhà nhiếp nh tr t 18 đến 35 tui trong c nước; nhằm khuyến khích sự phát triển của lực lượng cầm máy trẻ, góp phần thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, công bố tác phẩm phản ánh cuộc sống đương đại qua lăng kính của lực lượng nhiếp ảnh trẻ Việt Nam; là dịp để giới trẻ yêu thích nhiếp ảnh trong cả nước cùng trao đổi học tập, gặp gỡ, giới thiệu thành quả sáng tạo, bổ sung lực lượng kế cận cho nhiếp ảnh Việt Nam.

- Góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với công chúng trong nước và quốc tế.

2. Ý nghĩa

- Khuyến khích các khuynh hướng sáng tác độc đáo, tìm ra nhng tác phm mang phong cách mi l, mang hơi th ca cuc sng đương đại, tr trung, năng động. 

- Giúp cơ quan qun lý ngành nhiếp nh có cái nhìn khái quát, đánh giá đúng thc trng v gii tr yêu thích nhiếp nh, nhng vn đề v sáng tác nh trong gii tr trong thi gian va qua. T đó tìm ra hướng phát trin, hướng đi đúng cho gii tr yêu thích nhiếp nh thi k hi nhp quc tế.

II. THỂ LỆ

1. Đối tượng tham gia

- Mọi công dân Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi (kể cả người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài) đều có thể gửi tác phẩm tham dự.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Hội đồng Nghệ thuật, Tổ Thư ký không gửi tác phẩm tham dự Festival.

2. Chủ đề, nội dung và thể loại

2.1. Chủ đề

- Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019 với chủ đề: “Việt Nam hôm nay”.

2.2. Nội dung sáng tác

- Nội dung sáng tác: “Việt Nam hôm nay”, phản ánh cuộc sống đương đại của giới trẻ, con người, văn hóa Việt Nam, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những hoạt động của Việt Nam ở nước ngoài và các nội dung khác hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ.

2.3. Thể loại

- Bao gồm 02 thể loại:

1- Ảnh hiện thực.

2 - Ảnh thể nghiệm, ý niệm.

- Ảnh hiện thực:

+ Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không chấp nhận ảnh chắp ghép, làm sai lệch hiện thực.

- Ảnh thể nghiệm, ý niệm:

+ Ảnh thể nghiệm, ý niệm: được phép chắp ghép và sử dụng mọi biện pháp kỹ thuật, công nghệ

3. Thời gian sáng tác

- Tác phẩm được sáng tác trong 2 năm: 2018 và 2019.

4. Hình thức - Quy cách tác phẩm

- Tác phẩm tham dự Festival là ảnh đơn hoặc ảnh bộ cho cả 02 thể loại ảnh hiện thực và ảnh thể nghiệm, ý niệm.

- Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm. Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh.

- Ảnh bộ: Mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm 05 ảnh. Tác giả phải đánh số thứ tự ảnh trong bộ ảnh (trên trang website nhận ảnh sẽ có hướng dẫn cụ thể khi tác giả thực hiện gửi ảnh).

- Ảnh đơn của thể loại ảnh thể nghiệm, ý niệm và ảnh bộ (cả 02 thể loại) phải có phần chú thích giới thiệu nội dung tác phẩm:

+ Đối với ảnh đơn của thể loại ảnh thể nghiệm, ý niệm: chú thích tối đa 100 từ.

+ Đối với ảnh bộ (cả 02 thể loại): chú thích tối đa 150 từ.

- Quy định về số lượng tác phẩm được gửi dự thi:

+ Mỗi tác giả có quyền gửi tham dự Festival tối đa 10 tác phẩm cho cả 02 thể loại ảnh hiện thực và ảnh thể nghiệm, ý niệm.

+ Đối với ảnh bộ, mỗi tác giả chỉ được gửi tối đa 03 bộ cho cả 02 thể loại ảnh hiện thực và ảnh thể nghiệm, ý niệm. 

- Ảnh dự thi dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng JPG, dung lượng từ 5Mb - 12 Mb, độ phân giải 300dpi.

- Ảnh tham dự chưa từng được trưng bày hoặc được giải tại bất kỳ cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) tổ chức.

- Trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả nộp file gốc để kiểm chứng thông tin.

- Trên ảnh có hiển thị các thông tin: tên, chữ chìm, địa danh, ảnh có bo và viền… sẽ không hợp lệ.

- Khi có kết quả ảnh được chọn triển lãm, Ban Tổ chức sẽ thông báo tới các tác giả gửi ảnh in kích thước 30 x 45cm để phục vụ cho công tác chấm chọn giải thưởng.

5. Phương thức và thời gian gửi ảnh

5.1. Phương thức

- Gửi ảnh trực tiếp tại trang web: festivalnhiepanhtre2019.com

5.2. Thời gian

- Từ ngày phát động cuộc thi đến hết­ ngày 15/7/2019.

6. Giải thưởng:

- Có 02 hệ thống giải thưởng dành cho 02 thể loại ảnh hiện thực và ảnh thể nghiệm, ý niệm.

- Mỗi hệ thống giải thưởng, gồm có:

01 Huy chương Vàng: Huy chương Vàng, Bằng chứng nhận, kèm theo 20 triệu đồng mỗi Huy chương;

02 Huy chương Bạc: Huy chương Bạc, Bằng chứng nhận kèm theo 12 triệu đồng mỗi Huy chương;

03 Huy chương Đồng: Huy chương Đồng, Bằng chứng nhận kèm theo 08 triệu đồng mỗi Huy chương;

05 Giải Khuyến khích: Bằng chứng nhận, kèm theo 03 triệu đồng mỗi giải.

- Ngoài giải thưởng chính thức, Ban Tổ chức sẽ kêu gọi các doanh nghiệp, công ty, tập đoàn, các tỉnh, thành, quỹ hỗ trợ nghệ thuật trao giải thưởng mang tên của đơn vị tài trợ. Phần thưởng có thể là tiền mặt, hiện vật hoặc các dịch vụ ưu đãi do nhà tài trợ quyết định. Ban Tổ chức sẽ thông báo sau.

7. Quyền lợi và trách nhiệm của tác giả

7.1. Quyền lợi

- Tác giả có tác phẩm được trưng bày tại Festival sẽ được hưởng thù lao trưng bày theo chế độ hiện hành của Nhà nước, được trao Bằng chứng nhận của Ban Tổ chức và được tặng 01 cuốn sách ảnh Festival.

7.2. Trách nhiệm

- Tác giả gửi tác phẩm đến tham dự đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi quy định do Ban Tổ chức đề ra.

- Tác giả tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác giả.

- Tiền giải thưởng và thù lao trưng bày, tác giả phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo luật thuế hiện hành của Nhà nước.

- Để tránh trường hợp gian lận tuổi tác, tác giả gửi kèm file ảnh chụp CMND hoặc hộ chiếu khi có kết quả chấm chọn về Ban Tổ chức.

8. Một số quy định khác

- Các tác phẩm phạm quy sẽ bị loại khỏi Festival.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm với các tác phẩm bị hư hỏng, mất mát, chậm trễ trong quá trình gửi tác phẩm.

- Tác phẩm được trao giải và được chọn triển lãm, Ban Tổ chức được quyền sử dụng để phục vụ cho công tác tuyên truyền, đối ngoại và in ấn các tài liệu tuyên truyền không nhằm mục đích thương mại. Quyền nhân thân thuộc về tác giả.

- Nếu phát hiện tác phẩm vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả chấm chọn, tước giải thưởng và các quyền lợi khác (nếu có) với tác phẩm đó.

- BTC dự kiến trưng bày khoảng 200 tác phẩm.

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các nhà nhiếp ảnh trẻ trong cả nước để Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019 thành công tốt đẹp.

* Thông tin của Festival có thể tìm hiểu qua

- Website: festivalnhiepanhtre2019.com

* Thông tin chi tiết xin liên hệ:

+ Phòng Nhiếp ảnh: 024.37347457 (giờ hành chính), email: phongnhiepanh@yahoo.com

+ Quản trị viên website: Mai Vinh: 02633700292.

 

Nơi nhận:                                                                                                   CỤC TRƯỞNG    

- Như trên;                                                                                             

- Thứ trưởng Lê Quang Tùng (để báo cáo);

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức;

- Lưu: VT, NA, NT.1000.   

 

                                                       

                                                                                  TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC  

                                                                                        Vi Kiến Thành

 

THÔNG BÁO SỐ 1

FESTIVAL NHIẾP ẢNH TRẺ NĂM 2019

 

                         Kính gửi: 

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố;

- Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam;

- Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố;

- Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố;

- Tỉnh, Thành Đoàn và các Đoàn trực thuộc;

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp;

- Các Câu lạc bộ Nhiếp ảnh trẻ;

- Các cơ quan thông tấn, báo chí;

- Các nhà nhiếp ảnh trẻ.

                                                              

Thực hiện Quyết định số 878/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019; Quyết định số 879/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt Đề án tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019.

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Mục đích

- Festival Nhiếp ảnh trẻ là một hoạt động nghệ thuật ca các nhà nhiếp nh tr t 18 đến 35 tui trong c nước; nhằm khuyến khích sự phát triển của lực lượng cầm máy trẻ, góp phần thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, công bố tác phẩm phản ánh cuộc sống đương đại qua lăng kính của lực lượng nhiếp ảnh trẻ Việt Nam; là dịp để giới trẻ yêu thích nhiếp ảnh trong cả nước cùng trao đổi học tập, gặp gỡ, giới thiệu thành quả sáng tạo, bổ sung lực lượng kế cận cho nhiếp ảnh Việt Nam.

- Góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với công chúng trong nước và quốc tế.

2. Ý nghĩa

- Khuyến khích các khuynh hướng sáng tác độc đáo, tìm ra nhng tác phm mang phong cách mi l, mang hơi th ca cuc sng đương đại, tr trung, năng động. 

- Giúp cơ quan qun lý ngành nhiếp nh có cái nhìn khái quát, đánh giá đúng thc trng v gii tr yêu thích nhiếp nh, nhng vn đề v sáng tác nh trong gii tr trong thi gian va qua. T đó tìm ra hướng phát trin, hướng đi đúng cho gii tr yêu thích nhiếp nh thi k hi nhp quc tế.

II. THỂ LỆ

1. Đối tượng tham gia

- Mọi công dân Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi (kể cả người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài) đều có thể gửi tác phẩm tham dự.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Hội đồng Nghệ thuật, Tổ Thư ký không gửi tác phẩm tham dự Festival.

2. Chủ đề, nội dung và thể loại

2.1. Chủ đề

- Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019 với chủ đề: “Việt Nam hôm nay”.

2.2. Nội dung sáng tác

- Nội dung sáng tác: “Việt Nam hôm nay”, phản ánh cuộc sống đương đại của giới trẻ, con người, văn hóa Việt Nam, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những hoạt động của Việt Nam ở nước ngoài và các nội dung khác hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ.

2.3. Thể loại

- Bao gồm 02 thể loại:

1- Ảnh hiện thực.

2 - Ảnh thể nghiệm, ý niệm.

- Ảnh hiện thực:

+ Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không chấp nhận ảnh chắp ghép, làm sai lệch hiện thực.

- Ảnh thể nghiệm, ý niệm:

+ Ảnh thể nghiệm, ý niệm: được phép chắp ghép và sử dụng mọi biện pháp kỹ thuật, công nghệ

3. Thời gian sáng tác

- Tác phẩm được sáng tác trong 2 năm: 2018 và 2019.

4. Hình thức - Quy cách tác phẩm

- Tác phẩm tham dự Festival là ảnh đơn hoặc ảnh bộ cho cả 02 thể loại ảnh hiện thực và ảnh thể nghiệm, ý niệm.

- Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm. Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh.

- Ảnh bộ: Mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm 05 ảnh. Tác giả phải đánh số thứ tự ảnh trong bộ ảnh (trên trang website nhận ảnh sẽ có hướng dẫn cụ thể khi tác giả thực hiện gửi ảnh).

- Ảnh đơn của thể loại ảnh thể nghiệm, ý niệm và ảnh bộ (cả 02 thể loại) phải có phần chú thích giới thiệu nội dung tác phẩm:

+ Đối với ảnh đơn của thể loại ảnh thể nghiệm, ý niệm: chú thích tối đa 100 từ.

+ Đối với ảnh bộ (cả 02 thể loại): chú thích tối đa 150 từ.

- Quy định về số lượng tác phẩm được gửi dự thi:

+ Mỗi tác giả có quyền gửi tham dự Festival tối đa 10 tác phẩm cho cả 02 thể loại ảnh hiện thực và ảnh thể nghiệm, ý niệm.

+ Đối với ảnh bộ, mỗi tác giả chỉ được gửi tối đa 03 bộ cho cả 02 thể loại ảnh hiện thực và ảnh thể nghiệm, ý niệm. 

- Ảnh dự thi dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng JPG, dung lượng từ 5Mb - 12 Mb, độ phân giải 300dpi.

- Ảnh tham dự chưa từng được trưng bày hoặc được giải tại bất kỳ cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) tổ chức.

- Trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả nộp file gốc để kiểm chứng thông tin.

- Trên ảnh có hiển thị các thông tin: tên, chữ chìm, địa danh, ảnh có bo và viền… sẽ không hợp lệ.

- Khi có kết quả ảnh được chọn triển lãm, Ban Tổ chức sẽ thông báo tới các tác giả gửi ảnh in kích thước 30 x 45cm để phục vụ cho công tác chấm chọn giải thưởng.

5. Phương thức và thời gian gửi ảnh

5.1. Phương thức

- Gửi ảnh trực tiếp tại trang web: festivalnhiepanhtre2019.com

5.2. Thời gian

- Từ ngày phát động cuộc thi đến hết­ ngày 15/7/2019.

6. Giải thưởng:

- Có 02 hệ thống giải thưởng dành cho 02 thể loại ảnh hiện thực và ảnh thể nghiệm, ý niệm.

- Mỗi hệ thống giải thưởng, gồm có:

01 Huy chương Vàng: Huy chương Vàng, Bằng chứng nhận, kèm theo 20 triệu đồng mỗi Huy chương;

02 Huy chương Bạc: Huy chương Bạc, Bằng chứng nhận kèm theo 12 triệu đồng mỗi Huy chương;

03 Huy chương Đồng: Huy chương Đồng, Bằng chứng nhận kèm theo 08 triệu đồng mỗi Huy chương;

05 Giải Khuyến khích: Bằng chứng nhận, kèm theo 03 triệu đồng mỗi giải.

- Ngoài giải thưởng chính thức, Ban Tổ chức sẽ kêu gọi các doanh nghiệp, công ty, tập đoàn, các tỉnh, thành, quỹ hỗ trợ nghệ thuật trao giải thưởng mang tên của đơn vị tài trợ. Phần thưởng có thể là tiền mặt, hiện vật hoặc các dịch vụ ưu đãi do nhà tài trợ quyết định. Ban Tổ chức sẽ thông báo sau.

7. Quyền lợi và trách nhiệm của tác giả

7.1. Quyền lợi

- Tác giả có tác phẩm được trưng bày tại Festival sẽ được hưởng thù lao trưng bày theo chế độ hiện hành của Nhà nước, được trao Bằng chứng nhận của Ban Tổ chức và được tặng 01 cuốn sách ảnh Festival.

7.2. Trách nhiệm

- Tác giả gửi tác phẩm đến tham dự đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi quy định do Ban Tổ chức đề ra.

- Tác giả tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác giả.

- Tiền giải thưởng và thù lao trưng bày, tác giả phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo luật thuế hiện hành của Nhà nước.

- Để tránh trường hợp gian lận tuổi tác, tác giả gửi kèm file ảnh chụp CMND hoặc hộ chiếu khi có kết quả chấm chọn về Ban Tổ chức.

8. Một số quy định khác

- Các tác phẩm phạm quy sẽ bị loại khỏi Festival.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm với các tác phẩm bị hư hỏng, mất mát, chậm trễ trong quá trình gửi tác phẩm.

- Tác phẩm được trao giải và được chọn triển lãm, Ban Tổ chức được quyền sử dụng để phục vụ cho công tác tuyên truyền, đối ngoại và in ấn các tài liệu tuyên truyền không nhằm mục đích thương mại. Quyền nhân thân thuộc về tác giả.

- Nếu phát hiện tác phẩm vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả chấm chọn, tước giải thưởng và các quyền lợi khác (nếu có) với tác phẩm đó.

- BTC dự kiến trưng bày khoảng 200 tác phẩm.

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các nhà nhiếp ảnh trẻ trong cả nước để Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019 thành công tốt đẹp.

* Thông tin của Festival có thể tìm hiểu qua

- Website: festivalnhiepanhtre2019.com

* Thông tin chi tiết xin liên hệ:

+ Phòng Nhiếp ảnh: 024.37347457 (giờ hành chính), email: phongnhiepanh@yahoo.com

+ Quản trị viên website: Mai Vinh: 02633700292.

 

Nơi nhận:                                                                                                   CỤC TRƯỞNG    

- Như trên;                                                                                             

- Thứ trưởng Lê Quang Tùng (để báo cáo);

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức;

- Lưu: VT, NA, NT.1000.   

 

                                                       

                                                                                  TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC  

                                                                                        Vi Kiến Thành