Thông báo số 1 Triển lãm Mỹ thuật Ứng dụng Toàn quốc lần thứ III (2009 – 2014)

21/04/2014
Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Ứng dụng toàn quốc lần thứ III năm 2014 trân trọng thông báo: Tiếp theo Triển lãm Mỹ thuật Ứng dụng toàn quốc lần thứ I năm 2004, Triển lãm Mỹ thuật Ứng dụng toàn quốc lần thứ II năm 2009, Triển lãm Mỹ thuật Ứng dụng toàn quốc lần thứ III được phát động vào tháng 4 năm 2014...

Số:158/TB-MTNATL, Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2014

Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Ứng dụng toàn quốc lần thứ III năm 2014 trân trọng thông báo:

Tiếp theo Triển lãm Mỹ thuật Ứng dụng toàn quốc lần thứ I năm 2004, Triển lãm Mỹ thuật Ứng dụng toàn quốc lần thứ II năm 2009, Triển lãm Mỹ thuật Ứng dụng toàn quốc lần thứ III được phát động vào tháng 4 năm 2014, khai mạc vào tháng 11 năm 2014 tại Hà Nội là một triển lãm lớn, một hoạt động văn hóa quan trọng trong năm 2014.

I. CƠ QUAN TỔ CHỨC:

1. Cơ quan chỉ đạo:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. Cơ quan chủ trì tổ chức:

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Bộ VHTTDL

3. Cơ quan phối hợp:

- Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam;

- Bảo tàng Mỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh;

- Hội Mỹ thuật Việt Nam;

- Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam;

- Cục Công Nghiệp địa phương – Bộ Công thương;

- Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối – Bộ NN&PTNT

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

- Hiệp hội làng nghề Việt Nam;

- Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp;

- Trường Đại học Nghệ thuật Huế;

- Trường Đại học Mở Hà Nội.

II. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA:

- Giới thiệu các tác phẩm, sản phẩm mỹ thuật ứng dụng có chất lượng cao được sáng tạo trong thời gian 5 năm gần đây (2009-2014) tới công chúng trong nước và quốc tế;

- Tôn vinh các tác giả đang hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng;

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các tổ chức, đơn vị sản xuất tiếp cận những sản phẩm thiết kế tốt để đầu tư sản xuất;

- Góp phần nâng cao chất lượng thẩm mỹ cho các sản phẩm tiêu dùng và xuất khẩu

- Thông qua triển lãm, cơ quan quản lý có những nhận định khái quát, đánh giá thực trạng, tìm giải pháp hỗ trợ, khuyến khích sáng tạo và đề xuất các chính sách, xây dựng văn bản pháp quy trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng.

III. THỂ LỆ:

1. Đối tượng tham gia:

- Tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam đều được quyền tham gia.

- Các thành viên Hội đồng Nghệ thuật có thể gửi tác phẩm tham dự triển lãm nhưng không được tham dự giải thưởng.

2. Quy định đối với tác phẩm, sản phẩm tham dự Triển lãm:

Tác phẩm, sản phẩm tham dự triển lãm thuộc nhóm tác phẩm, sản phẩm thành phẩm hoặc nhóm thiết kế sáng tạo.

2.1. Những quy định chung:

- Là những tác phẩm, sản phẩm sáng tác trong 5 năm gần đây (2009-2014);

- Là những tác phẩm, sản phẩm có giá trị thẩm mỹ cao, có tính sáng tạo và tính ứng dụng trong đời sống;

- Tác phẩm, sản phẩm không lặp lại, không sao chép, không phục chế;

- Mỗi tác giả được quyền gửi tối đa 05 tác phẩm (đơn chiếc hoặc bộ nhiều chiếc)

2.2. Quy định riêng đối với từng nhóm tác phẩm:

2.2.1. Nhóm tác phẩm, sản phẩm:

- Gồm các tác phẩm, sản phẩm đã thành phẩm, trên mọi chất liệu như: sơn mài, gốm sứ, mây tre, chạm khắc vàng, bạc, đồng, gỗ, kim loại, vải, v.v…

- Kích thước tác phẩm, sản phẩm: mỗi chiều dài nhất không quá 2m

2.2.2. Nhóm thiết kế sáng tạo:

- Gồm: tạo dáng công nghiệp, thiết kế thời trang, thiết kế nội thất, thiết kế đồ họa, thiết kế các tác phẩm, sản phẩm mới.

- Các bản vẽ thiết kế được trình bày trên giấy khổ A1

- Các bản thiết kế phải kèm theo mô hình hoặc sản phẩm mẫu.

- Kích thước mô hình, sản phẩm mẫu: mỗi chiều dài nhất không quá 2m

3. Quyền lợi và trách nhiệm của tác giả:

3.1. Quyền lợi:

-       Mỗi tác giả có tác phẩm trưng bày trong triển lãm được tặng: 01 Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức; 01 vựng tập (cataloge) và được tham dự giải thưởng của Triển lãm.

-   Thù lao cho mỗi tác phẩm được trưng bày bằng một tháng lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước.

3.2. Trách nhiệm:

- Tác giả, nhóm tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền đối với tác phẩm của mình trước pháp luật;

- Tác giả, nhóm tác giả thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản tiền thưởng, tiền thù lao trưng bày theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tác giả, nhóm tác giả chịu trách nhiệm vận chuyển tác phẩm đến địa điểm tập kết ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam và nhận lại tác phẩm theo thời gian, địa điểm được thông báo của Ban Tổ chức.

4. Phương thức – thời gian – địa chỉ gửi tác phẩm:

Để giảm chi phí cho việc gửi tác phẩm tham dự Triển lãm. Ban Tổ chức sẽ mời Hội đồng Nghệ thuật duyệt chọn các tác phẩm, sản phẩm qua ảnh. Tác phẩm, sản phẩm nào được Hội đồng Nghệ thuật chọn trưng bày sẽ được gửi thông báo đến địa chỉ của tác giả, nhóm tác giả. Việc chọn các tác phẩm, sản phẩm tham dự triển lãm sẽ chia 2 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Gửi ảnh tác phẩm, sản phẩm để tham dự vòng Chọn tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Tác giả, nhóm tác giả gửi ảnh mầu chụp tác phẩm, sản phẩm 3 chiều (cỡ ảnh 13x18cm) với các thông tin được điền đầy đủ theo mẫu (phía dưới).

xxx copy

 

Gửi ảnh trực tiếp, hoặc qua bưu điện đến địa chỉ sau:

Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội

Thời gian: từ 25/8/2014 đến 29/8/2014 (tính theo dấu bưu điện)

(Ngoài phong bì xin đề rõ: Ảnh tác phẩm tham dự Triển lãm Mỹ thuật Ứng dụng toàn quốc lần thứ III). Ảnh tác phẩm gửi triển lãm BTC không trả lại.

Giai đoạn 2: Gửi tác phẩm, sản phẩm đã được chọn để trưng bày triển lãm và tham dự vòng chấm giải:

Tác phẩm, sản phẩm đã được Hội đồng Nghệ thuật chọn qua ảnh sẽ được thông báo đến các tác giả vào tháng 9/2014.

Thời gian nhận tác phẩm được chọn: tháng 10/2014

Địa điểm nhận tác phẩm:

Dự kiến có 3 điểm tiếp nhận tác phẩm tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Thông tin chi tiết sẽ được gửi cho tác giả tại các Thông báo sau.

5. Lưu ý:

- Ban Tổ chức (BTC) không chịu trách nhiệm về những hư hỏng, mất mát xảy ra trong quá trình tác giả vận chuyển hoặc tác giả gửi bưu điện đến BTC và trong các trường hợp bất khả kháng.

- Những hư hỏng, mất mát (nếu có) trong thời gian triển lãm sẽ được giải quyết theo thỏa thuận.

- Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng, hoặc hủy bỏ kết quả chấm chọn với những trường hợp bị phát hiện vi phạm bản quyền, vi phạm quy định của BTC.

- Kết thúc triển lãm, Ban Tổ chức sẽ có thông báo mời tác giả đến nhận lại tác phẩm. Quá thời hạn trả tác phẩm ghi trong thông báo mà tác giả, nhóm tác giả không nhận lại tác phẩm, BTC sẽ có toàn quyền xử lý.

- Ban Tổ chức có quyền từ chối các trường hợp sau:

+ Tác phẩm không đúng với ảnh chụp.

+ Tác phẩm đã bị gãy, nứt, rách, hỏng.

+ Tác phẩm đang có tranh chấp về bản quyền

IV. GIẢI THƯỞNG

Có 2 bộ giải thưởng như sau:

- Bộ giải thưởng dành cho Tác phẩm, Sản phẩm

- Bộ giải thưởng dành cho Thiết kế sáng tạo

Mỗi bộ giải thưởng bao gồm:

- 01 giải Nhất: Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giấy chứng nhận giải thưởng và 15.000.000đ

- 02 giải Nhì: Giấy chứng nhận giải thưởng và 10.000.000đ mỗi giải

- 03 giải Ba: Giấy chứng nhận giải thưởng và 7.000.000đmỗi giải

- 10 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận giải thưởng và 5.000.000đ mỗi giải

Ngoài ra, còn có các Giải thưởng, Bằng khen, Giấy khen của các Bộ, Ban, Ngành, Hội nghề nghiệp, Trường Nghệ thuật và các tổ chức, đơn vị khác.

V. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT:

Hội đồng Nghệ thuật gồm các nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập để tuyển chọn tác phẩm trưng bày và chấm giải thưởng.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các tác giả, nhóm tác giả trong cả nước nhiệt tình tham gia để Triển lãm thành công tốt đẹp!

Cần thêm thông tin, xin liên hệ:

Phòng Mỹ thuật ứng dụng và Triển lãm – Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Địa chỉ: số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (04) 37347458   FAX: (04) 37347459

Email: trienlam@yahoo.com

Hoặc truy cập website: www.ape.gov.vn

CỤC TRƯỞNG

Vi Kiến Thành

(đã ký và đóng dấu)