THÔNG BÁO số 2 Thời gian, địa chỉ nhận ảnh/ file tác phẩm tham gia tuyển chọn Vòng 1 "Festival mỹ thuật trẻ lần 6 năm 2022"