Số/ Ký hiệu: Số 222/TB-MTNATL    Ngày ban hành: 2017-05-26    Loại văn bản: Văn bản của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm