THÔNG BÁO Thể lệ Cuộc thi “Sáng tác biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Côn Đảo”

10/08/2021
Nhằm khai thác các tiềm năng, thế mạnh các giá trị về tài nguyên biển, rừng Vườn quốc gia Côn Đảo; phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo. Ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa - lịch sử để khẳng định vị thế, thương hiệu du lịch Côn Đảo trong quá trình hội nhập, thu hút khách du lịch đến với Côn Đảo, Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo tổ chức Cuộc thi sáng tác Logo và Slogan du lịch Côn Đảo để xúc tiến, quảng bá thu hút khách du lịch đến với Côn Đảo.