Số/ Ký hiệu: 3579/TB-BVHTTDL   Ngày ban hành: 2019-09-09    Loại văn bản: Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch