Thông báo Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”

10/04/2017
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (1967 - 2017), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”...

THÔNG BÁO

Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”

 

Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố;

- Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố;

- Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao

các tỉnh, thành phố;

- Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố;

- Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên.

 

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (1967 - 2017), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”.

Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN” giới thiệu văn hóa, xã hội, con người, kinh tế… của các nước ASEAN; nhằm tăng cường sự hiểu biết, gắn kết các quốc gia, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, năng động, phát triển, một khu vực hòa bình, thịnh vượng.

Triển lãm dự kiến khai mạc vào tháng 8/2017 tại Thủ đô Hà Nội,
Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng kính mời các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước gửi ảnh tham dự Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”.

1. Nội dung tác phẩm

- Ảnh có nội dung về đất nước, văn hóa, xã hội, con người, kinh tế, các hoạt động hợp tác, giao lưu... giữa các nước trong khối ASEAN: Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Sigapore, Thái Lan, Việt Nam.

2. Đối tượng

- Mọi công dân, các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên của 10 nước ASEAN đều có quyền gửi ảnh tham dự;

- Không hạn chế độ tuổi tham dự triển lãm.

3. Hình thức gửi ảnh

3.1. Quy cách gửi ảnh

- Đối với các tác giả tại 09 quốc gia: Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Sigapore, Thái Lan: không hạn chế số lượng ảnh gửi dự thi. Các tác giả chỉ gửi ảnh tham dự với nội dung ảnh chụp về quốc gia của mình;

- Đối với tác giả Việt Nam: mỗi tác giả được quyền tham dự tối đa 05 ảnh đơn chụp về Việt Nam; và 05 ảnh đơn chụp về 09 quốc gia ASEAN nêu trên (nếu tác giả có ảnh); 

- Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không chấp nhận ảnh chắp ghép, làm sai lệch hiện thực;

- Ảnh tham dự dưới dạng file ảnh kỹ thuật số (ảnh được chụp bằng máy kỹ thuật số hoặc phim dương bản - âm bản sau khi đã số hóa đều hợp lệ), định dạng JPG; dung lượng tối thiểu 6Mb, tối đa 12Mb; chiều dài nhất của ảnh trên 4500px.

3.2. Hình thức nhận ảnh

- Tác giả gửi ảnh tham dự trên trang website:

http://www.aseanphotoexhibition.com

3.3. Thời gian nhận ảnh

- Từ ngày 01/4 - hết ngày 10/6/2017

3.4. Giải thưởng

- 10 cúp đồng hạng mang tên “Ảnh ASEAN”, kèm theo 20.000.000VNĐ mỗi cúp;

- Ngoài ra, tác giả đoạt cúp “Ảnh ASEAN” còn được Ban Tổ chức chi trả toàn bộ kinh phí vé máy bay khứ hồi đến Hà Nội - Việt Nam nhận giải thưởng, ăn, ở trong thời gian 03 ngày.

4. Quyền lợi và trách nhiệm của tác giả

- Tác giả Việt Nam có tác phẩm được chọn trưng bày tại triển lãm được: hưởng thù lao trưng bày theo chế độ hiện hành của Nhà nước;

- Mỗi tác giả có tác phẩm được chọn trưng bày tại triển lãm được tặng 01 cuốn sách ảnh triển lãm;

- Tiền giải thưởng và thù lao trưng bày, tác giả phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo luật thuế hiện hành của Việt Nam;

- Tác giả gửi tác phẩm đến tham dự đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi quy định do Ban Tổ chức đề ra;

- Tác giả tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác giả.

* Thông tin ca Festival có th tìm hiu qua:

- Website: http://www.aseanphotoexhibition.com

- Website: http://ape.gov.vn

* Mi chi tiết xin liên h:

- Phòng Nhiếp ảnh: +84 4 37347457

 Email: phongnhiepanh@yahoo.com hoặc phongnhiepanh.bvh@gmail.com

- Tạp chí Mỹ thuật và Nhiếp ảnh: +84 4 37342261

Email: tapchimythuatnhiepanh@gmail.com

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong cả nước để Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN” thành công tốt đẹp./.

 

                                                            

 

DETAILED INFORMATION

Photograph Exhibition on “ASEAN People and Countries”

 

On the occasion of the 50th year anniversary of the founding of ASEAN (1967-2017), the Ministry of Culture, Sports and Tourism of Viet Nam organizes a photograph exhibition titled “ASEAN people and countries”.

The exhibition displays and introduce the culture, society, people and economic achievements of ASEAN countries in order to improve the understanding and relations among the countries, contributing to the building of an unified, active, developed, peaceful and prosperous ASEAN community.  

The exhibition is tentatively held in August 2017 in Ha Noi capital, Viet Nam.

The Ministry of Culture, Sports and Tourism of Viet Nam cordially invites and kindly requests the presence of the Ministries/ National Committees responsible for culture and the arts of ASEAN Member States, Embassies of ASEAN Member States in the Socialist Republic of  Viet Nam, Associations of Photographic Artists of ASEAN Member States, professional and amateur photographer of ASEAN countries to submit photographs to the “ASEAN People and Countries” exhibition.

1. Contents of photographs

-  Photographs must show the landscapes, culture, society, people, economic achievements, collaborations, exchanges...  among ASEAN countries.

2. Eligible applicants

- All citizens, professional and amateur photographic artists of the 10 ASEAN countries are eligible to submit photographs to the exhibition;

- There is no limitation on the age of the appplicants.

3. Mode of photograph submission

3.1. Photograph requirements

- For the applicants from: Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore and Thailand: No limitation on numbers of photographs submitted to the exhibition. However, the photographs may only contain the images of their own country;

- For the applicants from Viet Nam: Every applicant is entitled to submit no more than 05 single photographs about Viet Nam and 05 single photographs about the other 9 ASEAN countries (if any); 

- The works must be realistic photographs. Photographs that are edited or altered are not accepted;

- The photographs shall be sent in digital format (photographs taken with digital cameras or film negatives converted into digitalare accepted), file format: JPG; minimum file size: 6MB; maximum file size: 12MB; maximum image length: 4500px.

3.2. Recipient address

- All photographs shall be submitted on the website:

http://www.aseanphotoexhibition.com

3.3. Period of submisson

- From April 1st until the end of June 10th 2017.

3.4. Prize

- 10 equal ranked cups named “ASEAN photograph”, with  a monetary award of 20.000.000 VND for each cup;

- Besides, the Organizer will provide roundtrip flight tickets to Ha Noi, meals, accommodation and transportation during 03 days in Ha Noi, Viet Nam for the winners of “ASEAN photograph” cups to attend the exhibition and receive the prize.

4. Rights and responsibilities of the photographers

- Vietnamese photographers will get the remuneration in accordance to  current law and regulations;

- Each artist with a photograph selected to be displayed at the exhibition will be given a photo book of the exhibition;

- Income tax shall be deducted from the prize money and remuneration in accordance to Vietnamese regulations;

- Authors who submit their works to the exhibition shall comply with all regulations of the organizing board;

- The photographers shall be legally liable for copyright related issues of their own photographs.

* For further information, please access the websites:

- Website: http://www.aseanphotoexhibition.com

- Website: http://ape.gov.vn

* Contact:

- Photograph Department: +84 4 37347457

 email: phongnhiepanh@yahoo.com or phongnhiepanh.bvh@gmail.com

- The Magazine of Arts and Photograph: +84 4 37342261

email: tapchimythuatnhiepanh@gmail.com

The Organizing Board would be glad and grateful to receive an active participation from citizens and photographers of ASEAN countries for a successful “ASEAN people and countries” photo exhibition./.