THÔNG BÁO Triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021

                                             Kính gửi: 

                                                            - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố;

                                                           - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố;

                                                            - Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố;

                                                            - Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố;

                                                            - Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố;

                                                            - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

                                                            - Trường Tiểu học, Trung học cơ sở các tỉnh, thành phố;

                                                            - Nhà văn hóa thiếu nhi các tỉnh, thành phố;

                                                           - Các tổ chức, cá nhân, giáo viên mỹ thuật đại diện học sinh Tiểu học,

                                                             Trung học cơ sở trên cả nước.

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 9 năm 2007 Đề án “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động Thương binh Xã hội; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Hội Đoàn đội Trung ương) nhất trí thông qua;

Thực hiện Quyết định số 892/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021;

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021.

I. MỤC ĐÍCH

- Triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam được tổ chức định kỳ 02 năm 01 lần, nhằm khuyến khích tạo điều kiện phát triển hoạt động Mỹ thuật của thiếu nhi trong và ngoài nhà trường.

- Thông qua giải thưởng này, Ban Tổ chức mong muốn tạo ra hoạt động sáng tạo có ý nghĩa, tác động tích cực vào quá trình giáo dục thẩm mỹ của các em thiếu niên, nhi đồng Việt Nam.

II. THỂ LỆ

1. Đối tượng tham gia

-  Các em thiếu niên, nhi đồng từ 5 - 15 tuổi (sinh từ năm 2006 đến năm 2016)

2. Chủ đề, nội dung

- Chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước Việt Nam; những nội dung về cuộc sống, sinh hoạt, vui chơi của các em thiếu nhi; tình yêu của thiếu nhi với Bác Hồ, với ông bà, cha mẹ, gia đình; các vấn đề về bảo vệ môi trường, mong ước một thế giới hòa bình, hạnh phúc v.v… 

3. Kích thước, chất liệu, quy cách tác phẩm

- Kích thước: tranh 30x40cm (khổ giấy A3) hoặc 38 x55cm(khổ giấy A2).

- Chất liệu: Tranh sử dụng các loại chất liệu màu, xé dán v.v…(không vẽ bằng chì đen).

- Quy cách tác phẩm:

Tác phẩm gửi dự thi ghi rõ họ tên, trường, lớp, độ tuổi và địa chỉ, số điện thoại liên lạc dán ở mặt sau của tranh theo mẫu phiếu bên dưới

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Họ và tên:

Tên trường:

Lớp:

Số điện thoại: (Nhà riêng hoặc bố mẹ):

Số điện thoại trường đang học:

Giới tính:

Tuổi:

Ngày, tháng , năm sinh:

Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………….

Thành phố:                                             Tỉnh:

       

4. Thời gian, địa điểm nhận tác phẩm

- Thời gian nhận tranh: Từ ngày 25/5/2021 đến ngày 5/7/2021

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid đầu năm cũng như lịch học và nghỉ hè của các trường Tiểu học, Trung học cơ sở. Ban Tổ chức quyết định kéo dài thời gian nhận tác phẩm để các cá nhân, đơn vị chủ động trong việc gửi tác phẩm tham gia.

- Địa điểm: Phòng Mỹ thuật - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Địa chỉ: 38 Cao Bá Quát, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

Các đơn vị ở xa căn cứ theo dấu bưu điện; Tranh nộp dự thi không trả lại

Mọi thông tin liên lạc:

- Đ/c Sầm Tuấn Phong - Phòng Mỹ thuật, Đt: 0904.196.090;

- Đ/c Vương Duy Kiên - Phòng Mỹ thuật, Đt: 0975.851.861;

- Đ/c Lương Thùy trang - Phòng Mỹ thuật, Đt: 0382.729.145.

5. Số lượng tác phẩm trưng bày, Giải thưởng

- Số lượng tác phẩm: Ban Tổ chức dự kiến trưng bày 400 tác phẩm

- Cơ cấu Giải thưởng:

+ 03 Giải nhất

+ 06 Giải nhì

+ 10 Giải ba

+ 20 Giải khuyến khích

+ 10 Giải tập thể

- Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi, tùy theo chất lượng tác phẩm, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào kết quả của Hội đồng nghệ thuật để quyết định.

- Ngoài giải thưởng chính thức, Ban Tổ chức sẽ kêu gọi các nhà tài trợ, bảo trợ trao thêm giải thưởng. Phần thưởng có thể là tiền mặt, hiện vật hoặc các dịch vụ ưu đãi do nhà tài trợ, bảo trợ quyết định. Ban Tổ chức sẽ thông báo sau.

6. Lưu ý

- Các tác phẩm phạm quy sẽ bị loại khỏi Triển lãm.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm với các tác phẩm bị hư hỏng, mất mát, chậm trễ trong quá trình gửi tác phẩm.

- Tác phẩm được trao giải thưởng và được chọn trưng bày tại Triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm được quyền sử dụng để phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, đối ngoại không nhằm mục đích thương mại. Quyền nhân thân thuộc về tác giả.

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các cá nhân; đơn vị; các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trong cả nước để Triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021 diễn ra thành công tốt đẹp./.

 

                                                                                                CỤC TRƯỞNG    

                                                                                                      (đã ký)

                                                                                                  Mã Thế Anh