THÔNG BÁO Về việc gia hạn nhận ảnh chụp tác phẩm tham gia Triển lãm Gốm nghệ thuật Việt Nam 2021