Thông Báo về việc nhận tác phẩm trưng bày Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 và lịch nhận tác phẩm tại 3 khu vực Bắc-Trung-Nam

02/10/2015
Thực hiện Quyết định số 3879/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Đề án tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015.

THÔNG BÁO

Về việc nhận tác phẩm trưng bày Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015

và lịch nhận tác phẩm tại 3 khu vực Bắc-Trung-Nam


 

Thực hiện Quyết định số 3879/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Đề án tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015.

Hội đồng Nghệ thuật Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 2385/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2015 đã tuyển chọn tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015.

          Tác phẩm trên của tác giả đã được Hội đồng Nghệ thuật tuyển chọn để trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 (Ban Tổ chức đã gửi thông báo kết quả tới các nghệ sỹ có tác phẩm được chọn tham gia triển lãm). Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trân trọng thông báo tới tác giả lịch nhận tác phẩm tại 3 khu vực:

          * Khu vực phía Bắc: Từ 12/10 - 16/10/2015 

          - Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Văn hóa, Nghệ thuật Việt Nam, số 02 Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội. 

          - Điện thoại liên lạc: Bà Trần Kim Thoa - Điện thoại: 0903474998

          * Khu vực miền Trung và Tây Nguyên: Từ 28/9 - 02/10/2015

- Địa điểm: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng, K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng.    

- Điện thoại liên lạc: Ông Nguyễn Đăng Kiên - Điện thoại: 01666847671

          *Khu vực phía Nam: Từ 28/9 - 02/10/2015      

- Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Số 97A, Phó Đức Chính, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên lạc: Bà Lê Thị Mai - Điện thoại: 0909271132

* Thời gian nhận tác phẩm: Sáng: từ 8h - 11h30’ ; Chiều: từ 14h - 16h30’

Các tác giả có thể lựa chọn 1 trong 3 địa điểm trên để gửi tác phẩm. Nếu tác phẩm gửi đến không phải là tác phẩm đã được chọn hoặc chất lượng nghệ thuật không đạt Ban Tổ chức có quyền không trưng bày tác phẩm đó.

Đề nghị các tác  giả có tác phẩm được chọn trưng bày gửi File ảnh tác phẩm chất lượng tốt (2MB-300 dpi trở lên) tới hộp thư: hoangminhducbvh@gmail.com  để Ban tổ chức sử dụng vào việc in sản phẩm tuyên truyền và vựng tập Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015.

Mọi thông tin liên hệ Ban tổ chức:

Ông Hoàng Minh Đức - Phó trưởng phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - ĐT: 0982.535.969

Trân trọng.