Thông báo về việc tham gia giải thưởng bình chọn và tập thể Cuộc thi và Triển lãm “Nét đẹp đời thường”

11/10/2016
Thông báo về việc tham gia giải thưởng bình chọn và tập thể Cuộc thi và Triển lãm tranh ảnh cho học sinh, sinh viên chủ đề “Nét đẹp đời thường”...

Thông báo về việc tham gia giải thưởng bình chọn và tập thể

Cuộc thi và Triển lãm tranh ảnh cho học sinh, sinh viênchủ đề “Nét đẹp đời thường”