Số/ Ký hiệu: 06/2019/TT-BVHTTDL   Ngày ban hành: 2019-08-01    Loại văn bản: Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch