Số/ Ký hiệu:    Ngày ban hành:     Loại văn bản: Văn bản pháp quy nhiếp ảnh

TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH CÓ GIÁ TRỊ CAO VỀ TƯ TƯỞNG VÀ NGHỆ THUẬT,  PHẢN ÁNH CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ   CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ CỨU NƯỚC GIẢI PHÓNG DÂN TỘC,THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC GIAI ĐOẠN 1930 - 1975

(Sách ảnh Đề án 844)

 

      Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đặt hàng, sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 - 1975” (gọi tắt là Đề án 844) và Quyết định số 67/QĐ-MTNATL ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc ban hành Đề án “Đặt hàng, sáng tác và công bố các tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 - 1975”; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãmxây dựng Đề cương sách ảnh “Tác phẩm Nhiếp ảnh có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 - 1975” (gọi tắt là Sách ảnh Đề án 844).

1. Mục đích

- Hoàn thiện bản thảo để xuất bản cuốn sách ảnh phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 - 1975: thể hiện sâu sắc tinh thần yêu nước, tinh thần chiến đấu, chiến thắng, ý chí quật cường, bất khuất, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sự hy sinh, gian khổ mất mát của quân và dân ta (của người lính, của thanh niên xung phong, của nhân dân và đồng bào các dân tộc, của các nhà báo, các nhà nhiếp ảnh trong chiến tranh…) vì độc lập, tự do của dân tộc; khắc họa hình tượng cao đẹp của con người Việt Nam trong chiến tranh; nêu bật giá trị văn hóa, nhân nghĩa của dân tộc ta...

2. Yêu cầu

- Cuốn sách tập hợp những tác phẩm ảnh có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, mang tính giáo dục sâu sắc, góp phần tôn vinh lịch sử, khơi gợi truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc của mọi tầng lớp nhân dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ;

- Phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015), 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015); 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015)…;

- Là ấn phẩm đặc biệt, dành làm quà tặng đối ngoại, phục vụ công tác nghiên cứu, học tập, lưu trữ quý giá cho thế hệ trẻ, độc giả trong và ngoài nước.

3. Nội dung cuốn sách

Dự kiến sách dầy từ 350 đến 400 trang, giới thiệu khoảng 300 ảnh phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 - 1975.

4. Đề nghị của Ban tổ chức 

Ban Tổ chức kêu gọi các Bảo tàng, tổ chức, gia đình, cá nhân, các nhà nhiếp ảnh Việt Nam...  có các ảnh tư liệu, tác phẩm ảnh đã công bố, hoặc chưa công bố có nội dung theo yêu cầu của cuốn sách, chất lượng hình ảnh tốt xin gửi về tham dự cuốn Sách ảnh Đề án 844.

- Yêu cầu về ảnh:ảnh có kích thước 13 x18cm, hoặc file ảnh có độ phân giải 300 dpi.

- Thời gian nhận: Đến hết ngày 15/12/2014.

- Nơi nhận: Phòng Nhiếp ảnh - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

  38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội;

  ĐT: 04. 37347457 - DĐ: 0913547755 (đ/c Chu Thu Hảo)                           

Hoặc có thể gửi qua Email: phongnhiepanh@yahoo.com

5. Chế độ thù lao

Ảnh được chọn để in sách, sẽ được trả thù lao: 300.000đ/ 1 ảnh

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự ủng hỗ, hỗ trợ và đóng góp của các Bảo tàng, tổ chức, gia đình, cá nhân, các nhà nhiếp ảnh Việt Nam để cuốn sách được xuất bản đúng tiến độ và đáp ứng được các yêu cầu mà Đảng, Nhà nước đặt hàng./.