Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tới thăm và làm việc tại Cục MTNATL

07/06/2019
Sáng 7/6/2019, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tới thăm và làm việc tại Cục MTNATL. Thành phần dự: Tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức của Cục...

Sáng 7/6/2019, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tới thăm và làm việc tại Cục MTNATL

Thành phần dự: Tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức của Cục

Họa sĩ Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục MTNATL báo cáo với Thứ trưởng về cơ cấu, bộ máy tổ chức của Cục; báo cáo các công việc chính là Quản lý nhà nước và hoạt động sự nghiệp trong thời gian qua.

 

Toàn cảnh buổi tới thăm và làm việc của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tại Cục MTNATL


Sau khi đã báo cáo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2019 của Cục, Cục trưởng Vi Kiến Thành có đề xuất với lãnh đạo Bộ tập trung vào 2 nội dung sau:

- Thời gian qua, lĩnh vực nghệ thuật nói chung và mỹ thuật, nhiếp ảnh nói riêng chưa được quan tâm đầu tư tương xứng so với lĩnh vực Thể thao và Du lịch, vì vậy trong thời gian tới rất mong lĩnh vực này được quan tâm, đầu tư hơn nữa vì nghệ thuật chính là tinh hoa và là đỉnh cao của văn hóa. Ngoài ra cũng đề xuất lãnh đạo Bộ quan tâm gắn kết phối hợp với Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam vì đây là nơi hội tụ đông đảo văn nghệ sĩ tài năng, tâm huyết và có tiếng nói quan trọng trong lĩnh vực nghệ thuật.

- Đề nghị Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật cùng ngồi lại với nhau bàn bạc xây dựng  Đề án cấp Bộ giới thiệu văn hóa nghệ thuật ra nước ngoài.

Sau khi đã nghe báo cáo, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng đồng tình trong việc hiện nay mỹ thuật, nhiếp ảnh, và triển lãm chưa được quan tâm so với một số ngành nghệ thuật khác. Với tư cách Thứ trưởng phụ trách về nghệ thuật, lại xuất thân từ nghệ thuật, Ông cũng mong muốn làm sao cho cân bằng các lĩnh vực nghệ thuật với nhau, cùng nhau đưa nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.

 

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể với Cục MTNATL.

 

Thứ trưởng đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể với Cục MTNATL như sau:

1.Về cấp phép triển lãm phải tuân thủ nghiêm ngặt, phải có thẩm định cẩn thận, có kiểm soát và cấp phép cẩn trọng. Về Trung tâm Giám định và triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh phải có hợp tác quốc tế mạnh để trao đổi với các chuyên gia nước ngoài, đồng thời phải có định hướng, hướng dẫn, bảo quản tác phẩm mỹ thuật.

2.Phải nâng cao năng lực của  đội ngũ những người làm công tác trưng bày tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh vì trưng bày triển lãm là một nghệ thuật cần có nghiệp vụ cao mang tầm quốc tế, không gian nghệ thuật làm cho tác phẩm cũng được tôn vinh.

Hiện nay, MTNA có nhiều khuynh hướng nghệ thuật khác nhau, cách thể hiện khác nhau. Cần giới thiệu được nhiều mảng nghệ thuật đương đại vì vậy cần có giao lưu hợp tác quốc tế để tìm con đường phát triển, giới thiệu được nhiều tác phẩm nghệ thuật ra nước ngoài, cũng là giáo dục thẩm mỹ tạo ra dấu ấn riêng của mỗi nghệ sĩ. Giao lưu quốc tế cũng là học hỏi, trao đổi nghệ thuật làm giảm bớt công sức tìm tòi của nghệ sĩ.

Về hoạt động sự nghiệp của Cục, Thứ trưởng cho rằng các triển lãm định kỳ 5 năm, 10 năm là chưa phù hợp với sự phát triển của mỹ thuật hiện nay.

Trung tâm Giám định và triển lãm tác phẩm MTNA cần có thêm chức năng bảo quản tác phẩm. Cán bộ của Trung tâm cần được đào tạo công việc giám định, phải là một chuyên gia trong công tác này.

3.Cục phải chú ý tư vấn cho các Bảo tàng trong việc lựa chọn tác phẩm trưng bày, kể cả việc lựa chọn tác phẩm đưa vào sưu tầm trong Bảo tàng, vì hiện nay Bảo tàng chưa phản ánh được đầy đủ các loại hình nghệ thuật Việt Nam. Ngoài ra cũng cần tổ chức tập huấn trưng bày triển lãm, giới thiệu kỹ thuật trưng bày làm sao cho phong phú và hiện đại.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, tập thể cán bộ Cục sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Thứ trưởng và cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2019.

 

Cục trưởng Vi Kiến Thành tặng sách ảnh cho Thứ trưởng Tạ Quang Đông

 

Tin: Hạnh Chi; Ảnh: Linh Chi