Thứ trưởng Đoàn Văn Việt làm việc với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

18/01/2022
Chiều ngày 12/01/2022, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt có buổi làm việc với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm.

Thứ Trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt có buổi làm việc với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đầu năm 2022 

Dự buổi làm việc có ông Lê Hồng Phong - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và Ban lãnh đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Cục.

 

Ông Mã Thế Anh - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm báo cáo Thứ trưởng tại buổi làm việc.

Ông Mã Thế Anh  - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm báo cáo Thứ trưởng về cơ cấu bộ máy tổ chức, công tác quản lý nhà nước, các hoạt động sự nghiệp của Cục và kết quả triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm.

Theo báo cáo về Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã và đang triển khai 3 nhiệm vụ chính, gồm: Xây dựng cơ sở dữ liệu về ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; Xây dựng Đề án quảng bá thương hiệu quốc gia lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; Nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm tại các nước về phát triển công nghiệp văn hóa.

Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, Cục cũng gặp một số khó khăn vướng mắc như: Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam còn mới mẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, phải xây dựng và học hỏi từ đầu; Lực lượng cán bộ quản lý văn hóa cấp tỉnh còn mỏng, không chuyên trách, thiếu người có chuyên môn về lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; Nhân sự và kinh phí còn hạn chế.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cũng chỉ đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện cách quản lý số các sản phẩm nghệ thuật để tìm giá trị văn hóa do các tác phẩm đó mang lại; Kêu gọi các nghệ sĩ tình nguyện thống kê các tác phẩm bằng cách đẩy mạnh thương hiệu của các nghệ nhân, nghệ sĩ ra thị trường trong nước và quốc tế; Chú trọng vấn đề chấn hưng văn hóa bằng cách bảo vệ các sản phẩm văn hóa có nguy cơ bị mai một.

Cục trưởng Mã Thế Anh, thay mặt cho các cán bộ Cục tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và cám ơn sự quan tâm của Thứ trưởng, rất mong Thứ trưởng sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao đến vấn đề về công nghiệp văn hóa Việt Nam nhất là lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm.