Tổ chức phát động, lựa chọn và gửi tranh tham gia Liên hoan tranh thiếu nhi Châu Á Enikki, Nhật Bản

16/09/2021
Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2429/QĐ-BVHTTDL ngày 13/9 về việc tổ chức phát động, lựa chọn và gửi tranh tham gia Liên hoan tranh thiếu nhi Châu Á Enikki, Nhật Bản.

Tổ chức phát động, lựa chọn và gửi tranh tham gia Liên hoan tranh thiếu nhi Châu Á Enikki, Nhật Bản - Ảnh 1.

Tranh đạt giải A tại cuộc thi “Ngày hội Nhật ký minh họa của thiếu nhi châu Á Mitsubishi Enikki 2015 - 2016”.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế tổ chức phát động, lựa chọn và gửi tranh của các em thiếu nhi tại các Trường Tiểu học, các nhà văn hóa, các Câu lạc bộ tham gia Liên hoan tranh thiếu nhi Châu Á Enikki tại Nhật Bản (Thời gian: từ tháng 9/2021 - 10/2022). Ban Tổ chức Liên hoan tranh thiếu nhi Châu Á Enikki, Nhật Bản hỗ trợ kinh phí tổ chức phát động và lựa chọn tranh vẽ của các em thiếu nhi Việt Nam gửi đi Nhật Bản. Quyết định cũng nêu rõ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch