Trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật

Hạnh Chi 04/07/2017


Sáng ngày 20/5/2017, tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội - Bộ Văn  hóa Thể thao & Du lịch đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho các tác giả có tác phẩm, công trình được trao tặng đợt 5.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo Trưng ương Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dự và trao giải.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh nền văn học, nghệ thuật nước nhà đã kế thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, nỗ lực phản ánh chân thật cuộc đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật cho các tác giả. Ảnh:  BTC


Đội ngũ văn nghệ sỹ được hình thành, tôi luyện và phát triển trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, là lực lượng tin cậy, trung thành của Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có lòng yêu nước nồng nàn, tự hào dân tộc, tâm huyết với nghề nghiệp, có nhiều cống hiến tạo nên nền văn học, nghệ thuật cách mạng của dân tộc trong thời kỳ mới, xứng đáng với danh hiệu cao quý người nghệ sỹ - chiến sỹ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ghi nhận, đánh giá cao tinh thần lao động sáng tạo, cống hiến của các thế hệ văn nghệ sỹ, những người đã góp phần củng cố, chấn hưng và làm vinh quang nền văn học, nghệ thuật cách mạng thời gian qua,”

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Bộ VHTT&DL, Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Bộ, Ban, Ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sỹ nước nhà phát huy tài năng, năng lực sáng tạo, quảng bá văn học, nghệ thuật với ý thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình, đi cùng với việc chăm lo phát hiện, bồi dưỡng, trân trọng và phát huy các tài năng văn học, nghệ thuật; tôn vinh các văn nghệ sỹ trên cơ sở cống hiến của họ đối với đất nước.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ VHTT&DL phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành chức năng để nghiên cứu, đề xuất xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật đối với các văn nghệ sỹ xứng đáng nhưng chưa được vinh danh.    

                               

Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2017 vinh danh 18 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, công trình được Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”; có 95 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm công trình được Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Nhà nước”

Các tác giả lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Kiến trúc: có NĐK Tạ Quang Bạo, Nhà báo liệt sỹ Lương Nghĩa Dũng được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Các tác giả: Vũ Quốc Ái (Lê Lam), Cổ Tấn Long Châu, Đỗ Sơn, Bửu Chỉ, Nguyễn Bích, Nguyễn Văn Quế, Phan Gia Hương, Trần Lâm Biền, Nguyễn Hà Bắc, Phùng Huy Bính,  Lê Thành Vinh, Trần Hùng, Nguyễn Hữu Cấy, Hứa Thanh Kiểm, Mầu Hoàng Thiết, Lâm Tấn Tài được tặng Giải thưởng Nhà nước.

           

Hạnh Chi       

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)