Triển lãm ảnh “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”

20/11/2019
Trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa của Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2019 tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã chủ trì và phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức Triển lãm ảnh “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”...

Trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa của Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2019 tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã chủ trì và phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức Triển lãm ảnh “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”.

 

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm


Triển lãm ảnh “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” đã được khai mạc trọng thể chiều 18/11/2019 - là một hoạt động quan trọng, mở đầu cho chuỗi các hoạt động của Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2019. Đến dự và tham gia cắt băng khai mạc triển lãm có ông Lê Quang Tùng - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Các đại biểu tham quan triển lãm


Triển lãm trưng bày 190 tác phẩm nhiếp ảnh được chọn lọc từ các bộ ảnh tư liệu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam với 2 nội dung chính: Đại đoàn kết các dân tộc và Di sản văn hóa Việt Nam.

Việt Nam là một quốc gia có hàng nghìn năm lịch sử với một nền văn hóa mang bản sắc riêng của cộng đồng 54 dân tộc anh em. Nền văn hóa đa dạng đó đã làm nên cốt cách, hình hài và bản sắc của dân tộc Việt Nam.

Trong kho tàng văn hóa phong phú và giầu bản sắc của dân tộc Việt Nam, văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam có một vị trí nhất định, với những giá trị truyền thống đặc biệt được kết tinh từ trong môi trường sống, tập quán văn hóa, quá trình lao động sản xuất…

Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách, chương trình, dự án cụ thể nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình đoàn kết, góp phần vào sự hội nhập và phát triển chung của đất nước.

 

 Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa cho Ban Tổ chức

 

Văn hóa các dân tộc thiểu số là một bộ phận không thể tách rời và góp phần làm nên bản sắc của văn hóa Việt Nam; tạo cơ sở vững chắc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần, là động lực, nhân tố thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Triển lãm ảnh “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” đã thể hiện ấn tượng, sinh động, vẻ đẹp văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, vẻ đẹp của phong cảnh quê hương, đất nước thông qua các di sản văn hóa, thắng cảnh của Việt Nam, qua đó khơi dậy khát vọng và ý chí, lòng tự hào và tự tôn dân tộc trong toàn dân, đồng thời thể hiện một Việt Nam đoàn kết, năng động, hội nhập, khát vọng và tiềm năng phát triển. Không những thế, triển lãm cũng giới thiệu nhiều bức ảnh thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể đến đồng bào các dân tộc và các hoạt động tiêu biểu được diễn ra trong thời gian qua tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam./.

 

Thạch Thảo