Triển lãm ảnh "Đất nước, con người Việt Nam" chào đón APEC 2017

06/11/2017
Chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Ủy ban Quốc gia APEC vừa phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức triển lãm ảnh “Đất nước, con người Việt Nam” tại Trung tâm Báo chí quốc tế APEC 2017.

Chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Ủy ban Quốc gia APEC vừa phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức triển lãm ảnh “Đất nước, con người Việt Nam” tại Trung tâm Báo chí quốc tế APEC 2017.

 Triển lãm trưng bày 100 ảnh nghệ thuật giới thiệu những hình ảnh đẹp, độc đáo về cuộc sống, con người, truyền thống văn hóa, phong cảnh đặc sắc, tiềm năng kinh tế, du lịch của các vùng, miền của Việt Nam.

Với thông điệp APEC Việt Nam 2017 “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, Ban tổ chức hy vọng triển lãm ảnh “Đất nước, con người Việt Nam” sẽ góp phần vào thành công chung của Năm APEC 2017, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, mở ra những cơ hội đầu tư mới trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, du lịch…

 

Tác phẩm: Toàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh  Tác giả: Nguyễn Tấn Tuấn

Tác phẩm Toàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh (Nguyễn Tấn Tuấn)


Tác phẩm:Phố cổ Hội An (Di sản văn hóa thế giới)  Tác giả: Nguyễn Minh Tân

Tác phẩm Phố cổ Hội An (Nguyễn Minh Tân)


Tác phẩm: Thành phố Đà Nẵng -  Tác giả: Huỳnh Văn Truyền

Tác phẩm Thành phố Đà Nẵng (Hùynh Văn Truyền)


Tác phẩm: Gia đình Vooc Chà vá chân nâu  Tác giả: Nguyễn Đăng Đệ

Tác phẩm Gia đình voọc chà vá chân nâu (Nguyễn Đăng Đệ)


Tác phẩm: Niềm vui- Tác giả: Trần Bảo Hòa

Tác phẩm Niềm vui (Trần Bảo Hòa)


Tác phẩm: Mời trầu - Tác giả: Phạm Nhựt Thưởng

Tác phẩm Mời trầu (Phạm Nhựt Thưởng)


Tác phẩm: Vũ điệu Sếu -  Tác giả: Trương Thanh Nhã

Tác phẩm Vũ điệu Sếu (Trương Thanh Nhã)


Tác phẩm: Bình minh trên biển gió - Tác giả: Trần Thị Thu Đông

Tác phẩm Bình minh trên biển gió (Trần Thị Thu Đông)


Tác phẩm: Du lịch trên sông -  Tác giả: Hồ Văn Ngon

Tác phẩm Du lịch trên sông (Hồ Văn Ngon)


Tác phẩm: Lễ hội đua bò Bảy Núi (An Giang) Tác giả: Cao Minh Dẹt

Tác phẩm Lễ hội đua bò Bảy Núi  - An Giang (Cao Minh Dẹt)


Tác phẩm: Ruộng bậc thang Mù Cang Chải   Tác giả: Nguyễn Đăng Hào

Tác phẩm Ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Nguyễn Đăng Hào)


Tác phẩm: Trẻ em vùng cao miền núi phía Bắc Tác giả: Trần Thiết Dũng

Tác phẩm Trẻ em vùng cao miền núi phía Bắc (Trần Thiết Dũng)


Tác phẩm: Giao lưu văn hóa - Tác giả: Trịnh Thu Nguyệt

Tác phẩm Giao lưu văn hóa (Trịnh Thu Nguyệt)


Tác phẩm: Niềm vui -  Tác giả: Trần Bảo Hòa
Tác phẩm Niềm vui (Trần Bảo Hòa)

 

ĐẶNG NỞ (giới thiệu)