Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2021 - Huy Chương Vàng - Tác phẩm: “Ở nhà tránh dịch”, tác giả: Lê Tuệ

20/09/2021