Triển lãm ảnh Nước - Năng lượng - Cuộc sống

Từ ngày 21 đến hết ngày 25/11/2013, tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật Nhiếp ảnh, 29 Hàng Bài, Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước tổ chức trưng bày triển lãm ảnh “Nước - Năng lượng - Cuộc sống” của tác giả Phạm Hoài Thanh.

Từ ngày 21 đến hết ngày 25/11/2013, tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật Nhiếp ảnh, 29 Hàng Bài, Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước tổ chức trưng bày triển lãm ảnh “Nước - Năng lượng - Cuộc sống” của tác giả Phạm Hoài Thanh. Triển lãm này là những ghi chép dựa trên Nghiên cứu “Quy trình ra quyết định liên quan đến thủy điện” do Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước thực hiện nhằm góp phần vào hoàn thiện quy trình ra quyết định và thực hiện các quy trình đó một cách bền vững, giảm thiểu tác động không đáng có.

 

dsc00175

 

 

dsc00323

 

 

Vai trò của thủy điện trong đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia là vô cùng quan trọng. Cung cấp hơn 43% lượng điện, các công trình thủy điện đóng góp to lớn cho quá trình phát triển đất nước. Quá trình ra quyết định phát triển thủy điện là một quá trình phức tạp từ quy hoạch, đánh giá tác động môi trường, xây dựng, vận hành đến dừng khai thác. Mỗi bước trong quá trình  lại đòi hỏi sự tham gia của nhiều lĩnh vực và chuyên môn rất cao.  Mỗi quyết định được đưa ra cần cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo khai thác hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình, giảm thiểu tối đa rủi ro và tác động đến môi trường và con người, hỗ trợ phục hồi sinh kế cho những cộng đồng bị ảnh hưởng.

Những ghi chép này được thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum là một trong những tỉnh có mật độ thủy điện cao ở Việt Nam. Trong một thời gian hạn chế, các ghi chép này mới chỉ thể hiện được một phần nào kết quả nghiên cứu đã chỉ ra, đồng thời chỉ phản ánh góc nhìn định tính của tác giả Phạm Hoài Thanh.

N.T