Triển lãm “Đất nước, con người ASEAN”

15/03/2017
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên đã ký ban hành Quyết định số 735/QĐ-BVHTTDL ngày 03/3 về việc tổ chức Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”...

 

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên đã ký ban hành Quyết định số 735/QĐ-BVHTTDL ngày 03/3 về việc tổ chức Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”.
Theo đó, Bộ VHTTDL giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển lãm “Đất nước, con người ASEAN”.

Kinh phí tổ chức triển lãm “Đất nước, con người ASEAN” được lấy từ nguồn kinh phí do Bộ VHTTDL cấp cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2017.

Triển lãm “Đất nước, con người ASEAN” nhằm giới thiệu tới công chúng yêu mỹ thuật những hình ảnh về vẻ đẹp đất nước, con người, văn hóa truyền thống của các quốc gia ASEAN./.

V.A