Triển lãm Gốm nghệ thuật Việt Nam - 2021

Triển lãm chuyên đề Gốm nghệ thuật Việt Nam - 2021 do Bộ VHTTDL chỉ đạo tổ chức, giới thiệu những tìm tòi, sáng tạo với chất liệu gốm của các tác giả trong cả nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật gốm trong đời sống đương đại. Sau hơn 4 tháng phát động, BTC đã nhận được 278 tác phẩm của 120 tác giả thuộc 25 tỉnh/thành phố gửi về tham dự. Hội đồng Nghệ thuật do Bộ VHTTDL thành lập đã tuyển chọn 107 tác phẩm, bộ tác phẩm của 56 tác giả để trưng bày triển lãm. Trong đó, 6 giải thưởng đồng hạng được trao cho các tác phẩm có chất lượng xuất sắc thuộc hai loại hình Gốm nghệ thuật và Gốm ứng dụng.