Triển lãm online Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021 và Trung thu trong mắt trẻ thơ

20/09/2021
Trân trọng kính mời quý vị xem trực tiếp Triển lãm online Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021 và Trung thu trong ánh mắt trẻ thơ:

- Phóng sự về Triển lãm online Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021:  


 - Toàn cảnh Triển lãm online Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021:  


- Toàn bộ 409 tác phẩm trưng bày tại Triển lãm online Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021:  


- Không gian Triển lãm 3D Trung thu trong ánh mắt trẻ thơ : https://3d.vrtour.vn/tour/trienlam/trungthu.html
Video 2 - Triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021