Triển lãm Tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

20/08/2018
Triển lãm tác phẩm của 13 tác giả trên sẽ được trưng bày để giới thiệu tới công chúng Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội Thời gian: khai mạc 16:00 30/8/2018, triển lãm đến hết 8/9/2018

Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành tặng cho các tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc, có nội dung tư tưởng sâu sắc, có giá trị nghệ thuật cao, tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, góp phần vào sự nghiệp phát triển VHNT nước nhà.

Trong số 18 tác giả có tác phẩm được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, 95 tác giả có tác phẩm được tặng giải thưởng Nhà nước năm 2016, giới mỹ thuật, nhiếp ảnh vinh dự và tự hào có 2 tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (phóng viên ảnh Lương Nghĩa Dũng, nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo), 11 tác giả được tặng giải thưởng Nhà nước (hoạ sĩ: Cổ Tấn Long Châu, Bửu Chỉ, Lê Lam, Nguyễn Bích, Đỗ Sơn, nhà điêu khắc Phan Gia Hương, Nguyễn Văn Quế; nhà nhiếp ảnh: Nguyễn Hữu Cấy, Hứa Thanh Kiểm, Lâm Tấn Tài, Mầu Hoàng Thiết)

 

Triển lãm tác phẩm của 13 tác giả trên sẽ được trưng bày để giới thiệu tới công chúng
Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội
Thời gian: khai mạc 16:00 30/8/2018, triển lãm đến hết 8/9/2018
Vào cửa tự do
Triển lãm do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm - Bộ VHTTDL phối hợp với các cơ quan tổ chức

 

Ban Tổ chức