Tư liệu ảnh tượng linh vật của Việt Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL ngày 08 tháng 8 năm 2014 về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Tượng nghê, đá, thế kỷ 17, đền Gióng, Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Tượng nghê, đá, thế kỷ 17, đền Gióng, Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê cối cửa đình Đình Bảng, Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê cối cửa đình Đình Bảng, Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê cối cửa - Quán Phương Bảng - Hoài Đức - HN. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê chùa Thổ Hà - Bắc Giang. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê chùa Thổ Hà - Bắc Giang. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Sấu và cừu, chùa Dâu, Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Sư tử, chùa Thông, Thanh Hóa. Ảnh Trần Hậu Yên Thế
Mây hóa nghê Tk 18-19 - Chương Mỹ - HN.  Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Mây hóa nghê Tk 18-19 - Chương Mỹ - HN.  Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chó đá TK 17 - Lăng Quận Vân - Thường Tín - HN. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chó đá TK 17 - Lăng Quận Vân - Thường Tín - HN. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chó đá Tk 18 -19 - Đình Hà Hồi - Thường Tín - HN. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chi tiết thành bậc kiến trúc chạm sấu đá Tk 11 - Bảo tàng LSQG . Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 18 - Đình Đình Bảng -Từ Sơn - Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 17 - Đình Hữu Bằng - Thạch Thất - HN. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam.
Chạm Nghê Tk 17 - Bảo tàng Mỹ Thuật VN. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê, đá, thế kỷ 18. Bảo tàng Mỹ thuật VN. Ảnh: Nguyễn Văn Nghi
Nghê lăng Quận Vân - Thường Tín - HN. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê đình Thanh Lũng - Ba Vì. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê đình Thanh Lũng - Ba Vì. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê lăng Quận Vân - Thường Tín - HN. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Tượng nghê, ảnh tiw liệu
Phượng và sấu đá thành bậc thời Lý Tk 11 - chùa Bà Tấm - Gia Lâm - Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Tượng nghê, Hiển Nhơn môn, Huế
Nghê, đồng, lăng Tự Đức, Huế
Tượng nghê, Thái Miếu nhà Lê, Thanh Hóa. Ảnh: Trần Hậu Yên Thế
Tượng nghê,đền Vua Đinh, Ninh Bình. Ảnh: Trần Hậu Yên Thế
Tượng nghê, Hiển Nhơn môn, Huế
Tượng nghê,đền Vua Đinh, Ninh Bình. Ảnh: Trần Hậu Yên Thế
Hai tượng nghê, lăng Dinh Hương, Bắc Giang. Ảnh: Chế Trung Hiếu
Sư tử, đá, thời Lý, đền Bà Tấm, Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đức Bình
Rồng, đền Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đức Bình
Rồng, đền Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đức Bình
Rồng, đền Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đức Bình
Tượng nghê, đá, thế kỷ 18, đền Phú Đa, Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Đức Bình
Tượng nghê, đá, thế kỷ 18, đền Phú Đa, Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Đức Bình
Tượng nghê, đá, thế kỷ 18, đền Phú Đa, Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Đức Bình
Tượng nghê, đá, thế kỷ 18, đền Phú Đa, Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Đức Bình
Rồng, thế kỷ 19, đình Phú Khê, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Đức Bình
Nghê, thế kỷ 19, đình Phú Khê, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Đức Bình
Nghê, thế kỷ 19, đình Phú Khê, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Đức Bình
Rồng, đền Gióng, Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đức Bình
Nghê, thế kỷ 17, đền Gióng, Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đức Bình
Nghê, thế kỷ 17, đền Gióng, Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đức Bình
Nghi môn nơi đặt 2 tượng ghê, thế kỷ 17, đền Gióng, Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đức Bình
Rồng, đền Gióng, Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đức Bình
Rồng, đền Gióng, Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đức Bình
Sư tử, đền Gióng, Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đức Bình
Tượng voi, Hiện vật Bảo tàng Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Đức Bình
Tượng voi, Hiện vật Bảo tàng Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Đức Bình
Tượng sư tử,
Nghê, đình Thổ Hà, Bắc Giang
Nghê, thế kỷ17, gác chuông Chùa Đậu, Thường Tín, Hà Nội
Nghê, thế kỷ18, Đình Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Nghê, thế kỷ 18, Đình Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê, thế kỷ 18, Đình Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê, thế kỷ 18, Đình Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê, thế kỷ 18, Đình Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê, thế kỷ 18, Đình Đình Bảng Từ Sơn, Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê cối cửa, thế kỷ 19, Đình So, Quốc Oai, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê cối cửa, thế kỷ 19, Đình So, Quốc Oai, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Thành bậc chạm Rồng đời Trần, thế kỷ 13, Tháp Phổ Minh. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Thành bậc chạm Rồng thời Trần thế kỷ 13 - 14, chùa Đậu, Thường Tín. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Thành bậc chạm Rồng thời Trần thế kỷ 13 - 14, chùa Đậu, Thường Tín. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Thành bậc chạm Rồng thế kỷ 18-19, đình Tiền Lệ, Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Thành bậc chạm Rồng thế kỷ 18-19, đình Tiền Lệ, Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Thành bậc chạm Rồng, thế kỷ 19, Đình So, Quốc Oai, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Thành bậc chạm Rồng, thế kỷ 19, Đình So, Quốc Oai, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Ngê - Tk 18-19 - Đền Gióng - Gia Lâm - HN. Ảnh Nguyễn Hoài Nam
Chạm Ngê Tk 17 - Đình Giẽ Thượng - Phú Xuyên - HN (4).Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê - Tk 17 - Đình Hạ Hiệp - Phúc Thọ - HN (2).Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê thời Mạc Tk 16 - Chùa Ngọc Khám - Thuận Thành - Bắc Ninh.Ảnh:Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê TK 16 - Đình Tây Đằng - Ba Vì - HN.Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê TK 16 - Đình Tây Đằng - Ba Vì - HN (2).Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê TK 16 - Đình Thanh Lũng - Ba Vì - HN.Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê TK 17 - Đình Chu Quyến - Ba Vì - HN (2).Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 17 - Đình Cổ Chế - Phú Xuyên - HN (5).Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 17 - Đình Cổ Chế - Phú Xuyên - HN (8).Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 17 - Đình Cổ Chế - Phú Xuyên - HN (10).Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 17 - Đình Cổ Chế - Phú Xuyên - HN (20).Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 17 - Đình Giẽ Hạ - Phú Xuyên - HN.Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 17 - Đình Giẽ Hạ - Phú Xuyên - HN (3) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 17 - Đình Giẽ Hạ - Phú Xuyên - HN (9) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 17 - Đình Giẽ Hạ - Phú Xuyên - HN (11) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 17 - Đình Giẽ Hạ - Phú Xuyên - HN (17) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 17 - Đình Hữu Bẵng - Thạch Thất - HN .Ảnh:Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 17 - Đình Thổ Hà - Việt Yên - Bắc Giang .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 17 - Đình Thổ Hà - Việt Yên - Bắc Giang (2) .Ảnh:Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 17 - Đình Thổ Hà - Việt Yên - Bắc Giang (3) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 17 - Đình Thổ Hà - Việt Yên - Bắc Giang (4) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 17 - Đình Thổ Hà - Việt Yên - Bắc Giang (5) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 17 - Đình Thổ Hà - Việt Yên - Bắc Giang (6) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 17 - Đình Thổ Hà - Việt Yên - Bắc Giang (6) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 17 - Đình Thổ Hà - Việt Yên - Bắc Giang (8) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 17 - Đình Thổ Hà - Việt Yên - Bắc Giang (9) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 17 - đình Tường Phiêu - Phúc Thọ - HN .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 17 - đình Tường Phiêu - Phúc Thọ - HN (2) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm nghê Tk 17 - Đình Viên Đình - Đông Lỗ - Ứng Hòa - HN .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm nghê Tk 17 - Đình Xuân Dục - Gia Lâm - Hà Nội .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm nghê TK 17 ( 1694 ) đình Hoàng Xá - Ứng Hòa - HN .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm nghê TK 17 ( 1694 ) đình Hoàng Xá - Ứng Hòa - HN (2) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm nghê TK 17 ( 1694 ) đình Hoàng Xá - Ứng Hòa - HN (5) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 18 - Đình Hàng Kênh - Hải Phòng .Ảnh: Nguyễn Hòa Nam
Chạm Nghê Tk 18 - Đình Hàng Kênh - Hải Phòng (2) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 18 - Đình Hàng Kênh - Hải Phòng (3) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 18 - Đình Hàng Kênh - Hải Phòng (5) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 18 - Đình Hàng Kênh - Hải Phòng (6) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk 18 - Đình Hàng Kênh - Hải Phòng (7) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm Nghê Tk `17 - Đình Chảy - Thanh Liêm - Hà Nam (3) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Chạm nghê và động vật Tk 17 - Đình Viên Đình - Đông Lỗ - Ứng Hòa - HN (2) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Lân thời Lê Trung Hưng Tk 17 - Hiện vật bảo tàng LSQG .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Lân thời Lê Trung Hưng Tk 17 - Hiện vật bảo tàng LSQG (2) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê - Gạch bó thềm Tk 16 - Chùa Sổ - Thanh Oai - HN (2) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê - hương án TK 17 - Lăng Quận Vân - Thường Tín - HN .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê - hương án TK 17 - Lăng Quận Vân - Thường Tín - HN (2) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê - Tk 17 - Đình Quang Húc - Ba Vì - HN .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê chầu - Đình Chu Quyến - Ba Vì - HN TK 17 .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê TK 16 - Hương án đất nung chùa Trăm Gian - Chương Mỹ - HN .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê Tk 17-18 - Chùa Thầy - Quốc Oai - HN .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê Tk 17-18 - Chùa Thầy - Quốc Oai - HN (2) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê Tk 17-18 - Chùa Thầy - Quốc Oai - HN (3) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê Tk 17-18 - Chùa Thầy - Quốc Oai - HN (6) .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam
Nghê TK 17 - Đình Chu Quyến - Ba Vì - HN .Ảnh: Nguyễn Hoài Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL ngày 08 tháng 8 năm 2014 về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Ngày 19/8/2014, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã gửi công văn số 352/MTNATL về việc Giới thiệu các mẫu linh vật của Việt Nam tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành, Thanh tra văn hóa, các cơ quan báo chí, truyền thông. Kèm theo công văn là tập tư liệu hình ảnh một số mẫu tượng linh vật hiện đang được sử dụng tại các di tích và được lưu giữ tại một số bảo tàng. Những mẫu tượng linh vật này nhằm bước đầu giúp cho công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, xử lý cũng như hướng dẫn những nơi sản xuất, tiêu thụ, để các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành; Thanh tra văn hóa nghiên cứu, tham khảo.

Sau công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL của Bộ VHHTTDL, Cục Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã nhanh chóng thu thập tư liệu ảnh từ các nguồn khác nhau. Bước đầu Cục MTNATL đã tập hợp thành một bộ mẫu tượng tượng linh vật của Việt Nam hiện đang sử dụng tại các tỉnh/thành. Những hình ảnh tư liệu linh vật được nhiều nhà nghiên cứu, người quan tâm chia sẻ thông tin gửi về Cục. Trong thời gian tới Cục MTNATL sẽ cập nhật và đăng tải trên website ape.gov.vn để mọi người có thể truy cập và tham khảo nguồn tư liệu này.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trân trọng cảm ơn các nhà nghiên cứu, các phóng viên báo chí, những người quan tâm đến mỹ thuật truyền thống đã nhiệt tình chia sẻ hình ảnh tư liệu linh vật cổ từ các địa phương. Cục MTNATL rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ của quý vị về vấn đề này.

Ngày 19/8/2014, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã gửi công văn số 352/MTNATL về việc Giới thiệu các mẫu linh vật của Việt Nam tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành, Thanh tra văn hóa, các cơ quan báo chí, truyền thông. Kèm theo công văn là tập tư liệu hình ảnh một số mẫu tượng linh vật hiện đang được sử dụng tại các di tích và được lưu giữ tại một số bảo tàng. Những mẫu tượng linh vật này nhằm bước đầu giúp cho công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, xử lý cũng như hướng dẫn những nơi sản xuất, tiêu thụ, để các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành; Thanh tra văn hóa nghiên cứu, tham khảo.

Sau công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL của Bộ VHHTTDL, Cục Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã nhanh chóng thu thập tư liệu ảnh từ các nguồn khác nhau. Bước đầu Cục MTNATL đã tập hợp thành một bộ mẫu tượng tượng linh vật của Việt Nam hiện đang sử dụng tại các tỉnh/thành. Những hình ảnh tư liệu linh vật được nhiều nhà nghiên cứu, người quan tâm chia sẻ thông tin gửi về Cục. Trong thời gian tới Cục MTNATL sẽ cập nhật và đăng tải trên website ape.gov.vn để mọi người có thể truy cập và tham khảo nguồn tư liệu này.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trân trọng cảm ơn các nhà nghiên cứu, các phóng viên báo chí, những người quan tâm đến mỹ thuật truyền thống đã nhiệt tình chia sẻ hình ảnh tư liệu linh vật cổ từ các địa phương. Cục MTNATL rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ của quý vị về vấn đề này.

Bài liên quan