Tư liệu ảnh tượng linh vật Việt Nam

Thành bậc chạm Rồng đời Trần, tk 13, tháp Phổ Minh, Nam Định
Nghê- đình Thổ Hà Bắc Giang
Nghê, tk 17, gác chuông, Chùa Đậu, Thường Tín, Hà Tây
Nghê, tk 18, Đình Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Nghê, tk 18, Đình Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Nghê, tk 18, Đình Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Nghê, tk 18, Đình Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Nghê, tk 18, Đình Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Nghê, tk 18, Đình Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Nghê cối cửa, tk 19, Đình So, Quốc Oai, Hà Tây
Nghê cối cửa, tk 19, Đình So, Quốc Oai, Hà Tây
Ngựa chầu, lăng Quận Vân, Thường Tín, Hà Tây
Thành bậc chạm rồng, tk 18-19, Đình Tiền Lệ, Hoài Đức, Hà Nội
Thành bậc chạm rồng, tk 18-19, Đình Tiền Lệ, Hoài Đức, Hà Nội
Thành bậc chạm rồng, tk 19, Đình So, Quốc Oai, Hà Nội
Thành bậc chạm rồng, tk 19, Đình So, Quốc Oai, Hà Nội
Thành bậc chạm rồng thời Trần, tk 13-14, Chùa Đậu, Thường Tín, Hà Nội
Nghê, tk 17, Đình Chu Quyến, Ba Vì, Hà Nội
Chạm Nghê, tk 18-19, Đền Gióng, Gia Lâm,
Chạm Nghê, tk 17, đình Giế Thượng, Phú Xuyên, Hà Nội
Chạm Nghê, tk 17, Đình Hạ Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội
Chạm Nghê tk16, Đình Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội
Chạm Nghê, tk 16, Đình Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội
Chạm Nghê, tk 16, Đình Thanh Lũng, Ba Vì, Hà Nội
Chạm Nghê, tk 17, Chùa Keo Hành Thiện, Nam Định
Chạm Nghê, tk17, Đình Cổ Chế, Phú Xuyên, Hà Nội
Chạm Nghê, tk17, Đình Cổ Chế, Phú Xuyên, Hà Nội
Chạm Nghê, tk17, Đình Cổ Chế, Phú Xuyên, Hà Nội
Chạm Nghê, tk17, Đình Cổ Chế, Phú Xuyên, Hà Nội
Chạm Nghê, tk 17, Đình Giế Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội
Chạm Nghê, tk 17, Đình Giế Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội
Chạm Nghê, tk 17, Đình Giế Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội
Chạm Nghê, tk17, Đình Giế Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội
Chạm Nghê, tk 17, Đình Giế Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội
Chạm Nghê, tk17, Đình Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội
Chạm Nghê, tk 17, Đình Tường Phiêu, Phúc Thọ, Hà Nội
Chạm Nghê, tk 17, Đình Tường Phiêu, Phúc Thọ, Hà Nội
Chạm Nghê, tk 17, Đình Thổ Hà, Việt Yên, Bắc Giang
Chạm Nghê, tk 17, Đình Thổ Hà, Việt Yên, Bắc Giang
Chạm Nghê, tk 17, Đình Thổ Hà, Việt Yên, Bắc Giang
Chạm Nghê, tk 17, Đình Thổ Hà, Việt Yên, Bắc Giang
Chạm Nghê, tk 17, Đình Thổ Hà, Việt Yên, Bắc Giang
Chạm Nghê, tk 17, Đình Thổ Hà, Việt Yên, Bắc Giang
Chạm Nghê, tk 17, Đình Thổ Hà, Việt Yên, Bắc Giang
Chạm Nghê, tk 17, Đình Thổ Hà, Việt Yên, Bắc Giang
Chạm Nghê, tk 17, Đình Thổ Hà, Việt Yên, Bắc Giang
Chạm Nghê, tk 17, Đình Viên Đình, Đông Lỗ, Ứng Hòa, Hà Nội
Chạm Nghê, Đình Xuân Dục, Gia Lâm, Hà Nội
Chạm Nghê, tk 17 (1694), Đình Hoàng Xá, Ứng Hòa, Hà Nội
Chạm Nghê, tk 17 (1694), Đình Hoàng Xá, Ứng Hòa, Hà Nội
Chạm Nghê, tk 17 (1694), Đình Hoàng Xá, Ứng Hòa, Hà Nội
Chạm Nghê, tk 18, Đình Hàng Kênh, Hải Phòng
Chạm Nghê, tk 18, Đình Hàng Kênh, Hải Phòng
Chạm Nghê, tk 18, Đình Hàng Kênh, Hải Phòng
Chạm Nghê, tk 18, Đình Hàng Kênh, Hải Phòng
Chạm Nghê, tk 18, Đình Hàng Kênh, Hải Phòng
Chạm Nghê, tk 18, Đình Hàng Kênh, Hải Phòng
Chạm Nghê, tk 17, Đình Chày, Thanh Liêm, Hà Nam
Chạm Nghê thời Mạc, tk 16, Chùa Ngọc Khám, Thuận Thành, Bắc Ninh
Chạm Nghê và động vật, tk 17, Đình Viên Đình, Đông Lỗ, Ứng Hòa, Hà Nội
Lân, thời Lê Trung Hưng, tk 17, Hiện vật BTLSQG
Lân, thời Lê Trung Hưng, tk 17, Hiện vật BTLSQG
Nghê, gạch bó thềm, tk16, Chùa Sổ, Thanh Oai, Hà Nội
Nghê Hương Án, tk 17, Lăng Quận Vân, Thường Tín, Hà Nội
Nghê Hương Án, tk 17, Lăng Quận Vân, Thường Tín, Hà Nội
Nghê, tk 17, Đình Quang Húc, Ba Vì, Hà Nội
Nghê Chầu, Đình Chu Quyến, Ba Vì, Hà Nội, tk 17
Nghê, tk 16, Hương án đất nung của chùa Trăm Gian, Chương Mỹ, Hà Nội
Nghê, tk 17,18, Chùa Thầy, Quốc Oai, Hà Nội
Nghê, tk 17,18, Chùa Thầy, Quốc Oai, Hà Nội
Nghê, tk 17,18, Chùa Thầy, Quốc Oai, Hà Nội
Nghê, tk 17,18, Chùa Thầy, Quốc Oai, Hà Nội
Nghê Chầu, Đình Chu Quyến, Ba Vì, Hà Nội, tk 17

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL ngày 08 tháng 8 năm 2014 về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Ngày 19/8/2014, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã gửi công văn số 352/MTNATL về việc Giới thiệu các mẫu linh vật của Việt Nam tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành, Thanh tra văn hóa, các cơ quan báo chí, truyền thông. Kèm theo công văn là tập tư liệu hình ảnh một số mẫu tượng linh vật hiện đang được sử dụng tại các di tích và được lưu giữ tại một số bảo tàng. Những mẫu tượng linh vật này nhằm bước đầu giúp cho công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, xử lý cũng như hướng dẫn những nơi sản xuất, tiêu thụ, để các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành; Thanh tra văn hóa nghiên cứu, tham khảo.

Sau công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL của Bộ VHHTTDL, Cục Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã nhanh chóng thu thập tư liệu ảnh từ các nguồn khác nhau. Bước đầu Cục MTNATL đã tập hợp thành một bộ mẫu tượng tượng linh vật của Việt Nam hiện đang sử dụng tại các tỉnh/thành. Những hình ảnh tư liệu linh vật được nhiều nhà nghiên cứu, người quan tâm chia sẻ thông tin gửi về Cục. Trong thời gian tới Cục MTNATL sẽ cập nhật và đăng tải trên website ape.gov.vn để mọi người có thể truy cập và tham khảo nguồn tư liệu này.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trân trọng cảm ơn các nhà nghiên cứu, các phóng viên báo chí, những người quan tâm đến mỹ thuật truyền thống đã nhiệt tình chia sẻ hình ảnh tư liệu linh vật cổ từ các địa phương. Cục MTNATL rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ của quý vị về vấn đề này.

Ngày 19/8/2014, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã gửi công văn số 352/MTNATL về việc Giới thiệu các mẫu linh vật của Việt Nam tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành, Thanh tra văn hóa, các cơ quan báo chí, truyền thông. Kèm theo công văn là tập tư liệu hình ảnh một số mẫu tượng linh vật hiện đang được sử dụng tại các di tích và được lưu giữ tại một số bảo tàng. Những mẫu tượng linh vật này nhằm bước đầu giúp cho công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, xử lý cũng như hướng dẫn những nơi sản xuất, tiêu thụ, để các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành; Thanh tra văn hóa nghiên cứu, tham khảo.

Sau công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL của Bộ VHHTTDL, Cục Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã nhanh chóng thu thập tư liệu ảnh từ các nguồn khác nhau. Bước đầu Cục MTNATL đã tập hợp thành một bộ mẫu tượng tượng linh vật của Việt Nam hiện đang sử dụng tại các tỉnh/thành. Những hình ảnh tư liệu linh vật được nhiều nhà nghiên cứu, người quan tâm chia sẻ thông tin gửi về Cục. Trong thời gian tới Cục MTNATL sẽ cập nhật và đăng tải trên website ape.gov.vn để mọi người có thể truy cập và tham khảo nguồn tư liệu này.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trân trọng cảm ơn các nhà nghiên cứu, các phóng viên báo chí, những người quan tâm đến mỹ thuật truyền thống đã nhiệt tình chia sẻ hình ảnh tư liệu linh vật cổ từ các địa phương. Cục MTNATL rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ của quý vị về vấn đề này.

Bài liên quan