;

Vấn đề sự kiện / Manage

Tháng 5 ở Nha Trang - nơi gặp gỡ của các nữ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam

Chu Thu Hảo 13/06/2019

Lần đầu tiên Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trại sáng tác ảnh nghệ thuật dành cho các nữ nghệ sỹ nhiếp ảnh trên toàn quốc từ ngày 2 đến 8/5/2019 tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa... Xem thêm

Triển lãm chuyên đề Linh vật Nghê Việt tại Hải Dương và Nghệ An

Đức Minh 13/06/2019

Thực hiện Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL, ngày 08/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương... Xem thêm

Một vài suy nghĩ về hoạt động mỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mã Thanh Cao 23/05/2019

Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) là một trong những địa phương có hoạt động mỹ thuật sôi nổi nhất trong cả nước. Tuy còn nhiều hạn chế trong việc quản lý Nhà nước về mỹ thuật, những năm gần đây Thành phố đã quan tâm hơn đến việc phát triển mỹ thuật bằng một số chủ trương, chính sách cụ thể về hoạt động sáng tác, tổ chức trưng bày triển lãm, sưu tầm các tác phẩm mỹ thuật và tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế. Sự quan tâm của lãnh đạo TP. HCM về các hoạt động mỹ thuật đã mang lại những kết quả đáng khích lệ... Xem thêm

Nghị định về hoạt động triển lãm: Thông thoáng và cởi mở

Nhật Nam 09/05/2019

Nghị định số 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành đã tạo một hành lang pháp lý quan trọng, giúp hoạt động triển lãm phát triển đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm quảng bá, giới thiệu các nội dung phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế... Xem thêm

Ghi nhận và biểu dương thành tích của các nhà nhiếp ảnh Việt Nam

Thạch Thảo 08/05/2019

Trong nhiều năm qua, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm với chức năng là cơ quan tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về Nhiếp ảnh, đã phối hợp cùng Vụ Thi đua Khen thưởng (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tập hợp hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ khen thưởng trong lĩnh vực Nhiếp ảnh... Xem thêm

Nhiếp ảnh Việt Nam qua 150 năm du nhập và phát triển

Chu Thu Hảo 08/05/2019

Lịch sử thế giới ghi nhận năm 1839 là năm chính thức ra đời bộ môn nhiếp ảnh. Chỉ 30 năm sau, năm 1869 nhiếp ảnh đã được du nhập vào Việt Nam bởi một vị quan triều Nguyễn và là người có tư tưởng canh tân - Đặng Huy Trứ... Xem thêm

Nhiếp ảnh Việt Nam: 66 năm phát triển vẻ vang

Thu Đông 04/04/2019

Ngày 15/3/1953, tại chiến khu Việt Bắc, Đồi Cọ xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 147 thành lập Doanh nghiệp quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam. Đây là mốc son hết sức quan trọng đánh dấu sự ra đời và định rõ hướng đi cho Nhiếp ảnh Việt Nam (NAVN) đồng thời tạo nền móng cho sự phát triển rực rỡ của Nhiếp ảnh sau này... Xem thêm

Điêu khắc Biennale Sài Gòn - Hà Nội 2018

Nguyễn Quân 28/03/2019

Nếu triển lãm Không Gian Mới 1999 chỉ như cánh cửa mở ra để người ta khẳng định sự hiện diện đầy đủ của điêu khắc hiện đại ở Việt Nam thì cách sau đó 10 năm các Triển lãm điêu khắc lưỡng niên Sài Gòn-Hà Nội chính là cái không gian mới hấp dẫn ấy được nâng cấp, mở rộng và làm mới liên tục bởi đông đảo các tác giả trẻ từ hai trung tâm nghệ thuật này... Xem thêm

Đăng ký nhận Email

Đăng ký Email nhận thông tin - tin tức mới từ chúng tôi