;

Vấn đề sự kiện / Manage

Hoạt động sáng tác và giao lưu nghệ sỹ nhiếp ảnh

29/07/2019

Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2019, diễn ra từ ngày 04/6 đến ngày 13/6/2019 tại Nha Trang - Khánh Hòa. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa tổ chức hoạt động sáng tác và giao lưu nghệ sỹ nhiếp ảnh. Tham gia hoạt động có 20 nghệ sỹ nhiếp ảnh đến từ các tỉnh, thành trên cả nước như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Kiên Giang… Xem thêm

Nhiếp ảnh việt nam cơ hội và thách thức

Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục MTNATL 29/07/2019

Nếu lấy dấu mốc từ năm 1986, năm Việt Nam đổi mới đến nay đã là 33 năm. Đây là thời kỳ Nhiếp ảnh Việt Nam có bước phát triển vượt bậc trên mọi phương diện:1. Lực lượng sáng tác.2. Sự phát triển đa dạng của các thể loại ảnh.3. Tư duy sáng tạo cởi mở và đổi mới.4. Nhiếp ảnh tương tác với xã hội, với người xem ngày càng nhiều. Xem thêm

Tháng 5 ở Nha Trang - nơi gặp gỡ của các nữ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam

Chu Thu Hảo 13/06/2019

Lần đầu tiên Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trại sáng tác ảnh nghệ thuật dành cho các nữ nghệ sỹ nhiếp ảnh trên toàn quốc từ ngày 2 đến 8/5/2019 tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa... Xem thêm

Triển lãm chuyên đề Linh vật Nghê Việt tại Hải Dương và Nghệ An

Đức Minh 13/06/2019

Thực hiện Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL, ngày 08/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương... Xem thêm

Một vài suy nghĩ về hoạt động mỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mã Thanh Cao 23/05/2019

Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) là một trong những địa phương có hoạt động mỹ thuật sôi nổi nhất trong cả nước. Tuy còn nhiều hạn chế trong việc quản lý Nhà nước về mỹ thuật, những năm gần đây Thành phố đã quan tâm hơn đến việc phát triển mỹ thuật bằng một số chủ trương, chính sách cụ thể về hoạt động sáng tác, tổ chức trưng bày triển lãm, sưu tầm các tác phẩm mỹ thuật và tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế. Sự quan tâm của lãnh đạo TP. HCM về các hoạt động mỹ thuật đã mang lại những kết quả đáng khích lệ... Xem thêm

Nghị định về hoạt động triển lãm: Thông thoáng và cởi mở

Nhật Nam 09/05/2019

Nghị định số 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành đã tạo một hành lang pháp lý quan trọng, giúp hoạt động triển lãm phát triển đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm quảng bá, giới thiệu các nội dung phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế... Xem thêm

Ghi nhận và biểu dương thành tích của các nhà nhiếp ảnh Việt Nam

Thạch Thảo 08/05/2019

Trong nhiều năm qua, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm với chức năng là cơ quan tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về Nhiếp ảnh, đã phối hợp cùng Vụ Thi đua Khen thưởng (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tập hợp hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ khen thưởng trong lĩnh vực Nhiếp ảnh... Xem thêm

Nhiếp ảnh Việt Nam qua 150 năm du nhập và phát triển

Chu Thu Hảo 08/05/2019

Lịch sử thế giới ghi nhận năm 1839 là năm chính thức ra đời bộ môn nhiếp ảnh. Chỉ 30 năm sau, năm 1869 nhiếp ảnh đã được du nhập vào Việt Nam bởi một vị quan triều Nguyễn và là người có tư tưởng canh tân - Đặng Huy Trứ... Xem thêm