Tăng cường tuyên truyền về việc không sử dụng linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục

14/08/2017
Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên tại buổi làm việc chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam diễn ra sáng 8/8 tại Hà Nội...

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên tại buổi làm việc chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam diễn ra sáng 8/8 tại Hà Nội.

Theo báo cáo của Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, sau 3 năm thực hiện Công văn 2662, đã có nhiều chuyển biến trong việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp vói thuần phong mỹ tục Việt Nam tại các nơi thờ tự, di tích.

 

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên tại buổi làm việc   

 

Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL  đã có tác động mạnh mẽ đến đời sống, nhận được sự hưởng ứng của xã hội, sự đồng hành của báo chí. Đặc biệt, sau khi các địa phương, các di tích tự giác thực hiện việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, nhiều đơn vị đã có chương trình quảng bá mạnh mẽ cho linh vật Việt như các triển lãm Linh vật Việt, cuộc thi thiết kế mẫu linh vật…

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đề xuất cần tổ chức các lớp tập huấn về nhận diện linh vật Việt, linh vật ngoại lai cho cán bộ văn hóa địa phương, quản lý di tích…

Theo ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ, việc thực hiện không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam tại các di tích đã được thực hiện rất hiệu quả, tuy nhiên, ở nhiều doanh nghiệp, địa phương vẫn chưa tự giác thực hiện. Theo đó, Thanh tra Bộ đề nghị, tiếp tục tuyên truyền đến nhân dân việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, đồng thời phải có đơn vị chịu trách nhiệm tuyên truyền về vấn đề này.


Toàn cảnh buổi làm việc

 

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cho rằng, sau 3 năm thực hiện Công văn 2662 đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, trong đó nhận thức của người dân về linh vật Việt đã được nâng lên; Sự vào cuộc đồng bộ của các địa phương; Sự đồng hành của báo chí, dư luận…

Việc các đơn vị tổ chức thêm các hoạt động như: Triển lãm linh vật Việt, cuộc thi sáng tạo mẫu linh vật Việt… góp phần quảng bá hơn nữa về giá trị, ý nghĩa lịch sử, văn hóa của linh vật Việt.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, trong thời gian gần đây, việc tuyên truyền này chưa mạnh mẽ. Thứ trưởng yêu cầu, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, các cơ quan báo chí đẩy mạnh việc tuyên truyền về tinh thần của Công văn 2662.

Để chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Công văn 2662, Thứ trưởng giao Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm làm đầu mối chuẩn bị Hội nghị.

Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Công văn 2662 sẽ được thực hiện vào trung tuần tháng 10 tới./.

 

Hồng Hà - Việt Hùng