Số/ Ký hiệu: 08/2020/TT-BVHTTDL   Ngày ban hành: 2020-11-10    Loại văn bản: Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch