Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng làm việc với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về công nghiệp văn hóa

24/09/2020
hiều 22/9, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tại buổi làm việc với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về Chiến lược phát triển Công nghiệp văn hóa. Cùng dự buổi làm việc có đại diện Văn phòng Bộ, Cục Bản quyền tác giả...

Chiều 22/9, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tại buổi làm việc với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về Chiến lược phát triển Công nghiệp văn hóa. Cùng dự buổi làm việc có đại diện Văn phòng Bộ, Cục Bản quyền tác giả.

Tại buổi làm việc, ông Mã Thế Anh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm báo cáo Thứ trưởng về việc triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Theo báo cáo, Cục đang tiến hành xây dựng Thông tư Định mức kinh tế, kỹ thuật xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh ghép gốm. Hiện đã tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng, sau đó trình Bộ trưởng ký ban hành.


 

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những việc Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã thực hiện trong 9 tháng đầu năm.


Cục cũng đã thực hiện tổ chức thành công nhiều sự kiện, triển lãm lớn như: Triển lãm Mừng Đảng, mừng Xuân; Triển lãm Festival Mỹ thuật trẻ 2020; Triển lãm tác phẩm của các họa sĩ đương đại hàng đầu trên thị trường mỹ thuật Việt Nam; Triển lãm ảnh các nước ASEAN tại Hà Nội... 

 

Ông Mã Thế Anh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm báo cáo Thứ trưởng


Các hoạt động đang thực hiện đến hết năm 2020 gồm: Triển lãm Tranh đồ họa 10 nước ASEAN; Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam vào tháng 11 tại Hà Nội, tháng 12 tại TP. Hồ Chí Minh; Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam vào tháng 10 tại Hà Nội, tháng 11 tại Tp. Hồ Chí Minh; Triển lãm trang phục truyền thống các nước ASEAN nhân năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020 vào tháng 10 tại Hà Nội; Triển lãm ảnh "Các di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới của Việt Nam".

 

Thay mặt tập thể Lãnh đạo Cục, Phó Cục trưởng Trần Thị Thu Đông báo cáo Thứ trưởng về những thành tựu và khó khăn trong quá trình thực hiện Chiến lược công nghiệp văn hóa.

 

Về đề án cơ sở dữ liệu công nghiệp văn hóa, hiện nay, Cục đã hoàn thành bộ cơ sở dữ liệu của 3 lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, in phát hành trong tập Niên giám Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nhằm cung cấp thông tin cho công chúng trong và ngoài nước, nghiên cứu và tìm hiểu về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, phát triển du lịch văn hóa nghệ thuật.

Cục cũng đã trình Lãnh đạo Bộ nội dung đề án Nghệ thuật sơn mài Việt Nam giai đoạn 2020-2030. Sau khi tiếp thu các ý kiến, hiện Cục đang chỉnh sửa, hoàn thiện để trình lãnh đạo Bộ phê duyệt, ban hành. Đề án Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam (hiện là Đề án Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam giai đoạn 2020-2030) đã được Bộ trưởng Bộ VHTTDL ký phê duyệt. Đây là hai đề án quan trọng nhằm phát triển công nghiệp văn hóa trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, góp phần mang lại sự phát triển bền vững cho các lĩnh vực này, đồng thời quảng bá rộng rãi về văn hóa, con người Việt Nam ở trong nước và quốc tế.

Nêu một số khó khăn, thách thức trong việc quản lý nhà nước về lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, các ý kiến của đại biểu tại buổi làm việc đã kiến nghị Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo xây dựng cơ chế chính sách, các quy định, hướng dẫn để hình thành thị trường mỹ thuật, nhiếp ảnh trong nước; Quan tâm hơn nữa đến vấn đề kinh phí cho các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; Tăng cường tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực về chuyên môn mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm và lý luận phê bình; Tăng cường công tác tuyên truyền và thực thi đối với việc bảo vệ bản quyền tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh; Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Cục... Đặc biệt, Cục đề xuất lãnh đạo Bộ về việc đầu tư xây dựng nhà triển lãm đương đại phục vụ cho các hoạt động chuyên ngành, quy mô lớn.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cũng là một trong những đơn vị tích cực, đi đầu trong tổ chức thực hiện Chiến lược công nghiệp văn hóa. Đây là lĩnh vực mới, còn nhiều khó khăn, trong khi, phía Tổng cục Thống kê chưa có mã ngành về công nghiệp văn hóa, vì vậy, những thành tựu của lĩnh vực này chưa có số liệu thông kê cụ thể.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trong thời gian qua. Trong bối cảnh còn thiếu cán bộ quản lý, biên chế chưa đầy đủ, kinh phí hạn hẹp... nhưng Cục đã hoàn thành nhiệm vụ mà Lãnh đạo Bộ giao phó. 

  

Toàn cảnh buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng (Ảnh T.H)


Theo Thứ trưởng, Cục đã bám sát các sự kiện lớn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh chất lượng cao, để lại nhiều dấu ấn cũng đã được tổ chức trong những năm qua. Đặc biệt, với những vấn đề mà dư luận quan tâm, Cục đã tham mưu lãnh đạo Bộ về các giải pháp như vấn đề tượng đài, thẩm định tác phẩm, phát triển thị trường mỹ thuật- nhiếp ảnh...

Chia sẻ với những khó khăn của Cục, Thứ trưởng chỉ đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cần tiếp tục chủ động rà soát lại toàn bộ công việc, trong đó tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ đã giao.

Về nhiệm vụ phát triển công nghiệp văn hóa, Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa trong tổng thể phát triển nền kinh tế quốc gia. Đối với lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, là một "mảnh đất" có nhiều tiềm năng mà cơ quan quản lý Nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm cần đẩy mạnh. Thứ trưởng cho rằng, thời gian qua, Cục đã làm được nhiều việc trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, cần tiếp tục đẩy mạnh, lựa chọn trọng tâm, trọng điểm để thực hiện.

Trong bối cảnh thị trường mỹ thuật còn tồn tại vấn nạn tranh thật - tranh giả, xâm phạm bản quyền trong mỹ thuật và nhiếp ảnh còn kéo dài, Thứ trưởng cho rằng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cần phối hợp chặt chẽ với Cục Bản quyền tác giả về vấn đề bảo vệ bản quyền; từ đó tạo niềm tin và sự minh bạch trong phát triển thị trường mỹ thuật - nhiếp ảnh; góp phần quan trọng trong sự thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển.

Đồng thời, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ làm việc với các Bộ, ngành liên quan nhằm thống kê, đánh giá về công nghiệp văn hóa. Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan tham mưu ban hành các văn bản thúc đẩy phát triển thị trường, quản lý phát triển thị trường mỹ thuật, nhiếp ảnh. 

Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục phối hợp với các Hội chuyên ngành khuyến khích các hội viên sáng tác tạo ra những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật có chất lượng để phát triển thị trường mỹ thuật, nhiếp ảnh trong nước. Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: "Chỉ khi có thị trường, chúng ta mới có thể thực hiện phát triển được công nghiệp văn hóa" ./

 

Linh Chi