Tra cứu văn bản

Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
  Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
THÔNG BÁO số 2 Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2018
182/TB-MTNATL   Ngày ban hành: 2018-04-27   Người ký: Vi Kiến Thành   Loại văn bản: Văn bản của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Công văn số 1313/BVHTTDL-MTNATL về việc tượng, biểu tượng đặt tại cơ quan, đơn vị, khu du lịch, địa điểm công cộng có nội dung và hình thức không phù hợp với văn hóa Việt Nam
Số 1313/BVHTTDL-MTNATL   Ngày ban hành: 2018-04-03   Người ký:    Loại văn bản: Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định Ban hành Quy chế Khen thưởng cho các tập thể/cá nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi/triển lãm ảnh quốc tế hàng năm
10/QĐ-MTNATL   Ngày ban hành: 2018-01-17   Người ký:    Loại văn bản: Văn bản của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật
01/2018/TT-BVHTTDL    Ngày ban hành: 2018-01-18   Người ký:    Loại văn bản: Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
THÔNG BÁO SỐ 1: Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2018
24/TB-MTNATL   Ngày ban hành: 2018-01-24   Người ký:    Loại văn bản: Văn bản của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, Quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
4558/QĐ-BVHTTDL   Ngày ban hành: 2017-11-23   Người ký:    Loại văn bản: Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công văn 2662/BVHTTDL-MTNATL về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam
2662/BVHTTDL-MTNATL   Ngày ban hành: 2017-08-08   Người ký:    Loại văn bản: CHÍNH SÁCH - VĂN BẢN
Công văn 3671/BVHTTDL-MTNATL về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong xây dựng tượng đài
Số 3671/BVHTTDL-MTNATL   Ngày ban hành: 2017-08-31   Người ký:    Loại văn bản: Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ 2017
Số 222/TB-MTNATL    Ngày ban hành: 2017-05-26   Người ký: Ban Tổ Chức   Loại văn bản: Văn bản của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Nghệ thuật Festival Mỹ thuật trẻ năm 2017
1918/QĐ-BVHTTDL   Ngày ban hành: 2017-05-15   Người ký: Vương Duy Biên   Loại văn bản: Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
THÔNG BÁO SỐ 1 Về việc tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ 2017
   Ngày ban hành: 0000-00-00   Người ký: Ban Tổ Chức   Loại văn bản: Văn bản của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2016/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOẠT ĐỘNG NHIẾP ẢNH
Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh   Ngày ban hành: 2016-07-01   Người ký:    Loại văn bản: CHÍNH SÁCH - VĂN BẢN
THÔNG TƯ Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan
15/2012/TT-BVHTTDL   Ngày ban hành: 0000-00-00   Người ký:    Loại văn bản: Văn bản pháp quy mỹ thuật
THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật
18 /2013/TT-BVHTTDL   Ngày ban hành: 0000-00-00   Người ký:    Loại văn bản: Văn bản pháp quy mỹ thuật