Tra cứu văn bản

Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
  Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
1126 /QĐ-BVHTTDL   Ngày ban hành: 2019-03-25   Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện   Loại văn bản: Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
NGHỊ ĐỊNH về hoạt động triển lãm
23/2019/NĐ-CP   Ngày ban hành: 2019-02-26   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc   Loại văn bản: Văn bản Nhà nước
THÔNG BÁO Mời tham gia cuộc thi thiết kế logo năm ASEAN 2020
171/TB-MTNATL   Ngày ban hành: 2019-04-17   Người ký: Vi Kiến Thành   Loại văn bản: Văn bản của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
THÔNG BÁO SỐ 1 Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2019
109/TB-MTNATL   Ngày ban hành: 2019-03-22   Người ký: Vi Kiến Thành   Loại văn bản: Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
THÔNG BÁO SỐ 1 Về việc Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc Lần thứ 4 (2014-2019)
52 /TB-MTNATL   Ngày ban hành: 2019-02-25   Người ký: Vi Kiến Thành   Loại văn bản: Văn bản của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế về hoạt động giám định tác phẩm mỹ thuật - tác phẩm nhiếp ảnh
138/QĐ-MTNATL   Ngày ban hành: 2018-10-01   Người ký: Vi Kiến Thành   Loại văn bản: Văn bản của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
THÔNG BÁO số 2 Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2018
182/TB-MTNATL   Ngày ban hành: 2018-04-27   Người ký: Vi Kiến Thành   Loại văn bản: Văn bản của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Công văn số 1313/BVHTTDL-MTNATL về việc tượng, biểu tượng đặt tại cơ quan, đơn vị, khu du lịch, địa điểm công cộng có nội dung và hình thức không phù hợp với văn hóa Việt Nam
Số 1313/BVHTTDL-MTNATL   Ngày ban hành: 2018-04-03   Người ký:    Loại văn bản: Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định Ban hành Quy chế Khen thưởng cho các tập thể/cá nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi/triển lãm ảnh quốc tế hàng năm
10/QĐ-MTNATL   Ngày ban hành: 2018-01-17   Người ký:    Loại văn bản: Văn bản của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật
01/2018/TT-BVHTTDL    Ngày ban hành: 2018-01-18   Người ký:    Loại văn bản: Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
THÔNG BÁO SỐ 1: Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2018
24/TB-MTNATL   Ngày ban hành: 2018-01-24   Người ký:    Loại văn bản: Văn bản của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, Quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
4558/QĐ-BVHTTDL   Ngày ban hành: 2017-11-23   Người ký:    Loại văn bản: Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công văn 2662/BVHTTDL-MTNATL về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam
2662/BVHTTDL-MTNATL   Ngày ban hành: 2017-08-08   Người ký:    Loại văn bản: CHÍNH SÁCH - VĂN BẢN
Công văn 3671/BVHTTDL-MTNATL về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong xây dựng tượng đài
Số 3671/BVHTTDL-MTNATL   Ngày ban hành: 2017-08-31   Người ký:    Loại văn bản: Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ 2017
Số 222/TB-MTNATL    Ngày ban hành: 2017-05-26   Người ký: Ban Tổ Chức   Loại văn bản: Văn bản của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm