Tra cứu văn bản

Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
  Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Nghệ thuật Festival Mỹ thuật trẻ năm 2017
1918/QĐ-BVHTTDL   Ngày ban hành: 2017-05-15   Người ký: Vương Duy Biên   Loại văn bản: Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
THÔNG BÁO SỐ 1 Về việc tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ 2017
   Ngày ban hành: 0000-00-00   Người ký: Ban Tổ Chức   Loại văn bản: Văn bản của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2016/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOẠT ĐỘNG NHIẾP ẢNH
Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh   Ngày ban hành: 2016-07-01   Người ký:    Loại văn bản: CHÍNH SÁCH - VĂN BẢN
THÔNG TƯ Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan
15/2012/TT-BVHTTDL   Ngày ban hành: 0000-00-00   Người ký:    Loại văn bản: Văn bản pháp quy mỹ thuật
THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật
18 /2013/TT-BVHTTDL   Ngày ban hành: 0000-00-00   Người ký:    Loại văn bản: Văn bản pháp quy mỹ thuật
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MỸ THUẬT ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030
1253/QĐ-TTg   Ngày ban hành: 2014-07-25   Người ký:    Loại văn bản: Văn bản Nhà nước
Thư mời gửi ảnh tham dự sách ảnh
   Ngày ban hành:    Người ký: Số/ Ký hiệu: 844/QĐ-TTg Ngày ban hành: 2011-06-11   Loại văn bản: Văn bản pháp quy nhiếp ảnh
Công văn V/v Tổng hợp, đề xuất danh sách nghệ sĩ nhiếp ảnh đoạt nhiều giải thưởng quốc tế năm, 2013
Số: 496/ MTNATL-NA   Ngày ban hành: 2013-10-25   Người ký:    Loại văn bản: Văn bản pháp quy nhiếp ảnh
NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2013/NĐ-CP VỀ HOẠT ĐỘNG MỸ THUẬT
113/2013/NĐ-CP   Ngày ban hành: 2013-02-10   Người ký:    Loại văn bản: CHÍNH SÁCH - VĂN BẢN
THÔNG TƯ: Quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh
   Ngày ban hành: 2012-12-27   Người ký:    Loại văn bản: Văn bản pháp quy nhiếp ảnh