Kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; kiểm tra công tác bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa của các công trình tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng tại tỉnh Điện Biên

27/12/2023
Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-MTNATL ngày 17/02/2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; kiểm tra công tác bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa của các công trình tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng và Quyết định số 243/QĐ-MTNATL ngày 13/12/2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc thành lập Đoàn kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; kiểm tra công tác bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa của các công trình tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng tại tỉnh Điện Biên;

Ngày 22/12/2023, Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; công tác bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa của các công trình tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm do đồng chí Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Điện Biên.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, có đồng chí Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và các đồng chí đại diện Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế các công trình tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng trên địa bàn tỉnh Điện Biên; nghe báo cáo công tác quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm tại Điện Biên trong 03 năm (từ 2021 - 2023) và trao đổi làm rõ các nội dung về công tác quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, công tác bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa của các công trình tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa của các công trình tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng tại địa phương. Đồng thời, đề nghị Sở Văn hóa, Thể theo và Du lịch tỉnh Điện Biên: Tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, công tác bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa của các công trình tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng tại địa phương; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các địa phương tổ chức các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trong thời gian tới đảm bảo phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân…

Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; công tác bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa của các công trình tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng tại tỉnh Điện Biên:


https://jrelt.ftk.uinjambi.ac.id/lib/bonusx/ https://jrelt.ftk.uinjambi.ac.id/lib/demox/ https://jrelt.ftk.uinjambi.ac.id/lib/max/ https://jrelt.ftk.uinjambi.ac.id/lib/pulsax/ https://altarqiyah.ftk.uinjambi.ac.id/js/777/ https://altarqiyah.ftk.uinjambi.ac.id/js/demox/ https://altarqiyah.ftk.uinjambi.ac.id/js/kambox/ https://altarqiyah.ftk.uinjambi.ac.id/js/thaix/ https://edubio.ftk.uinjambi.ac.id/public/bdtog/ https://edubio.ftk.uinjambi.ac.id/public/situstoto/ https://edubio.ftk.uinjambi.ac.id/public/totoslt/ https://edubio.ftk.uinjambi.ac.id/public/gacorx/ https://ett.ftk.uinjambi.ac.id/lib/qris/ https://ett.ftk.uinjambi.ac.id/lib/777/ https://ett.ftk.uinjambi.ac.id/lib/spulsa/ https://ett.ftk.uinjambi.ac.id/lib/sthai/ https://icon.ftk.uinjambi.ac.id/public/dana/ https://icon.ftk.uinjambi.ac.id/public/demox/ https://icon.ftk.uinjambi.ac.id/public/qris/ https://icon.ftk.uinjambi.ac.id/public/totoslt/ https://ejournal.uinsaizu.ac.id/docs/max/ https://ejournal.uinsaizu.ac.id/docs/777/ https://ejournal.uinsaizu.ac.id/docs/demox/ https://ejournal.uinsaizu.ac.id/docs/pulsax/ https://perpustakaan.iaibafa.ac.id/js/777/ https://perpustakaan.iaibafa.ac.id/js/bd-tog/ https://perpustakaan.iaibafa.ac.id/js/demox/ https://perpustakaan.iaibafa.ac.id/js/situsto/ https://jurnal.fti.umi.ac.id/xbdslt/ https://jurnal.fti.umi.ac.id/xgaransi/ https://jurnal.fti.umi.ac.id/xmpo/ https://jurnal.fti.umi.ac.id/xqris/ https://ejurnal.sttdumai.ac.id/lib/777/ https://ejurnal.sttdumai.ac.id/lib/totos/ https://ejurnal.sttdumai.ac.id/lib/xdemo/ https://ejurnal.sttdumai.ac.id/lib/xmax/ https://www.ies.ftk.uinjambi.ac.id/js/xbdtog/ https://www.ies.ftk.uinjambi.ac.id/js/xdemo/ https://www.ies.ftk.uinjambi.ac.id/js/xkambo/ https://www.ies.ftk.uinjambi.ac.id/js/xthai/ https://jemst.ftk.uinjambi.ac.id/lib/max/ https://jemst.ftk.uinjambi.ac.id/lib/dana/ https://jemst.ftk.uinjambi.ac.id/lib/bonus/ https://jemst.ftk.uinjambi.ac.id/lib/qris/ https://mipatek.ftk.uinjambi.ac.id/777/ https://mipatek.ftk.uinjambi.ac.id/demo/ https://mipatek.ftk.uinjambi.ac.id/kambox/ https://mipatek.ftk.uinjambi.ac.id/max/ https://www.pej.ftk.uinjambi.ac.id/docs/777/ https://www.pej.ftk.uinjambi.ac.id/docs/bonusx/ https://www.pej.ftk.uinjambi.ac.id/docs/pulsax/ https://www.pej.ftk.uinjambi.ac.id/docs/gacorx/ https://elearning.iaibafa.ac.id/media/x777/ https://elearning.iaibafa.ac.id/media/xdemo/ https://elearning.iaibafa.ac.id/media/xmax/ https://elearning.iaibafa.ac.id/media/xthai/ https://iaibafa.ac.id/wp-content/plugins/777/ https://iaibafa.ac.id/wp-content/plugins/demo/ https://iaibafa.ac.id/wp-content/plugins/totoslt/ https://iaibafa.ac.id/wp-content/plugins/xmax/ http://jgp.poltekkes-mataram.ac.id/docs/mahjong/ http://jgp.poltekkes-mataram.ac.id/docs/ovo/ http://jgp.poltekkes-mataram.ac.id/docs/zeus/ http://jgp.poltekkes-mataram.ac.id/docs/bdslt http://jkt.poltekkes-mataram.ac.id/lib/gopay/ http://jkt.poltekkes-mataram.ac.id/lib/bolax/ http://jkt.poltekkes-mataram.ac.id/lib/qris/ http://jkt.poltekkes-mataram.ac.id/lib/sv388/ https://jmie.ftk.uinjambi.ac.id/tools/bonus/ https://jmie.ftk.uinjambi.ac.id/tools/demo/ https://jmie.ftk.uinjambi.ac.id/tools/kambo/ https://jmie.ftk.uinjambi.ac.id/tools/max/ https://ijer.ftk.uinjambi.ac.id/lib/bdtog/ https://ijer.ftk.uinjambi.ac.id/lib/pulsa/ https://ijer.ftk.uinjambi.ac.id/lib/qris/ https://ijer.ftk.uinjambi.ac.id/lib/totoslt/ http://jambs.poltekkes-mataram.ac.id/tools/bd-slt/ http://jambs.poltekkes-mataram.ac.id/tools/bet200/ http://jambs.poltekkes-mataram.ac.id/tools/ovo/ http://jambs.poltekkes-mataram.ac.id/tools/totos/ http://jbt.poltekkes-mataram.ac.id/docs/bandar-tog/ http://jbt.poltekkes-mataram.ac.id/docs/gopay/ http://jbt.poltekkes-mataram.ac.id/docs/mahjong/ http://jbt.poltekkes-mataram.ac.id/docs/scatter/ https://smartkids.ftk.uinjambi.ac.id/docs/bonusx/ https://smartkids.ftk.uinjambi.ac.id/docs/demox/ https://smartkids.ftk.uinjambi.ac.id/docs/max/ https://smartkids.ftk.uinjambi.ac.id/docs/pulsax/ https://e-surat.iaibafa.ac.id/css/x777/ https://e-surat.iaibafa.ac.id/css/xbdtog/ https://e-surat.iaibafa.ac.id/css/xtotox/ https://e-surat.iaibafa.ac.id/css/kambo/