Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2024 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2024

29/03/2024
Sáng ngày 28/3/2024, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024. Hội nghị diễn ra với đông đủ các công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục.

Ông Mã Thế Anh - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe phổ biến kế hoạch công tác năm 2024; báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo thu, chi tài chính của Công đoàn năm 2023; báo cáo của Thanh tra nhân dân; phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa chính quyền với Công đoàn và góp ý Dự thảo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của Cục.

 Toàn cảnh Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2024

Phát biểu tại Hội nghị, ông Mã Thế Anh - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và triển khai việc phân công nhiệm vụ công tác năm 2024 của Cục. Với 21 nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2024 rất cần sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch.

  

Ông Mã Thế Anh - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng và ông Ngô Tuấn Phong - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn ký kết giao ước thi đua giữa chính quyền và công đoàn  


Lãnh đạo các phòng ký cam kết với Cục trưởng 

 Cục trưởng Mã Thế Anh thay mặt Lãnh đạo Bộ trao cờ thi đua cho Phòng Nhiếp ảnh Cục trưởng Mã Thế Anh thay mặt Lãnh đạo Bộ trao bằng khen và danh hiệu thi đua cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2023

 Bà Nguyễn Hằng Nga - Phó Cục trưởng trao giấy chứng nhận cho các ông, bà đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023

BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO BOKEP INDO