THÔNG BÁO Mời thi tuyển Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc cảnh quan và mẫu phác thảo phần mỹ thuật (nhóm tượng, phù điêu) dự án Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam

10/04/2024
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số: 670/QĐ-BVHTTDL ngày 20/3/2024 về việc phê duyệt Đề án tổ chức, Thể lệ thi tuyển Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc cảnh quan và mẫu phác thảo phần mỹ thuật (nhóm tượng, phù điêu) của dự án Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tổ chức thi tuyển Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc cảnh quan và mẫu phác thảo phần mỹ thuật (nhóm tượng, phù điêu) của dự án Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên cuộc thi:

Thi tuyển thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc cảnh quan và mẫu phác thảo phần Mỹ thuật (nhóm tượng, phù điêu) của dự án Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam.

2. Địa điểm xây dựng:

Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

3. Đơn vị tổ chức cuộc thi, Hội đồng thi tuyển:

3.1. Đơn vị tổ chức cuộc thi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Địa chỉ: số 32 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

  3.2. Đơn vị phối hợp thi tuyển:

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

- Cục Hợp tác quốc tế.

- Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.

3.3. Hội đồng thi tuyển kiến trúc và mỹ thuật (gọi tắt là Hội đồng nghệ thuật):

- Hội đồng nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định thành lập để đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi. Thông qua cuộc thi để chọn ra được một (01) phương án thiết kế tổng thể hoàn chỉnh bao gồm phần mỹ thuật và cảnh quan: mẫu phác thảo Mỹ thuật có chất lượng nghệ thuật cao phản ánh được khái quát, cô đọng tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Lào - Việt Nam và tổng mặt bằng kiến trúc cảnh quan của Công viên hài hòa, phù hợp đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí và tổ chức các sự kiện, hoạt động xã hội của nhân dân địa phương.

4. Thời gian thực hiện:

- Thực hiện phương án dự thi từ ngày 10/4/2024 đến ngày 15/5/2024. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ phương án dự thi lúc 16h00 ngày 15/5/2024.

- Công bố kết quả thi tuyển bước 1 (dự kiến): trước ngày 22/5/2024.   

5. Cơ cấu xếp hạng, giải thưởng:

- Tiền thưởng cho các tác phẩm đạt giải 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) theo cơ cấu và giá trị giải thưởng như sau:

+ 01 Giải nhất (giải A): 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

+ 01 Giải nhì (giải B): 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

+ 01 Giải ba (giải C):   50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

- Giá trị giải thưởng trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Hình thức, đối tượng và hồ sơ dự thi:

- Thi tuyển rộng rãi quy mô toàn quốc dành cho các tổ chức, cá nhân của Việt Nam có đủ hành vi dân sự, có năng lực hoạt động trong lĩnh vực Mỹ thuật và Kiến trúc theo Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.


7. Thông tin liên hệ:

- Ban tổ chức thi tuyển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Địa chỉ: số 32 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Tùng Lâm - Phòng Kế hoạch; điện thoại: 0913306775.


Error cURL: Empty reply from server