Khai mạc triển lãm 'Những tấm gương bình dị mà cao quý'

Chiều ngày 11/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm với chủ đề “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Triển lãm do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức...

Đề xuất giải pháp xây dựng công nghiệp văn hóa

Hoạt động văn hóa bao gồm quá trình sáng tạo, sản xuất, bảo quản phổ biến và tiêu dùng các sản phẩm văn hóa...

Trao giải và Triển lãm ảnh “Thủ đô Hà Nội xanh - sạch - đẹp 2016”

Sáng 4/5/2017, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp cùng Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tổ chức Lễ trao giải và triển lãm Cuộc thi ảnh “Thủ đô Hà Nội xanh - sạch - đẹp 2016”...

Người xem và họa sỹ

Tôi vẫn thường trăn trở về tác động xã hội, sức lan tỏa trong cộng đồng, về hiệu quả, thông điệp của tác phẩm mỹ thuật đối với người xem...

NGHỊ ĐỊNH 72 VỀ HOẠT ĐỘNG NHIẾP ẢNH NHỮNG NỘI DUNG MỚI

Nghị định 72 được xây dựng căn cứ vào các quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật khác có liên quan; có sự tổng hợp, tiếp thu góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; sự tham khảo các Nghị định về các hoạt động văn hóa nghệ thuật; sự kế thừa Thông tư 17...