THÔNG BÁO Thể lệ Cuộc thi “Sáng tác biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Côn Đảo”

10/08/2021
Nhằm khai thác các tiềm năng, thế mạnh các giá trị về tài nguyên biển, rừng Vườn quốc gia Côn Đảo; phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo. Ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa - lịch sử để khẳng định vị thế, thương hiệu du lịch Côn Đảo trong quá trình hội nhập, thu hút khách du lịch đến với Côn Đảo, Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo tổ chức Cuộc thi sáng tác Logo và Slogan du lịch Côn Đảo để xúc tiến, quảng bá thu hút khách du lịch đến với Côn Đảo.

Phát động cuộc thi thiết kế Logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam”

19/07/2021
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm vừa công bố thể lệ Cuộc thi thiết kế Logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam”.

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

08/07/2021
Sáng ngày 07/7/2021, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Để văn hóa trở thành động lực của sự phát triển phải hình thành môi trường văn hóa, đời sống văn hóa

01/07/2021
Sáng 29/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược văn hóa) và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025.