Phát động cuộc thi thiết kế Logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam”

19/07/2021
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm vừa công bố thể lệ Cuộc thi thiết kế Logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam”.

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

08/07/2021
Sáng ngày 07/7/2021, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Để văn hóa trở thành động lực của sự phát triển phải hình thành môi trường văn hóa, đời sống văn hóa

01/07/2021
Sáng 29/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược văn hóa) và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025.

Xây dựng thiết kế logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện "Nghệ thuật sơn mài Việt Nam"

24/06/2021
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã ban hành Quyết định số 1893/QĐ-BVHTTDL về việc Xây dựng thiết kế logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện "Nghệ thuật sơn mài Việt Nam".

Hướng đi mới cho mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm

23/06/2021
Chiều ngày 14/6, tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã có buổi làm việc giữa Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Cục với lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin và cán bộ chuyên môn về việc triển lãm trên môi trường internet và số hóa dữ liệu mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm...