"Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam..." sớm đi vào cuộc sống

Văn hóa là sản phẩm của con người và phản chiếu cuộc sống của con người với sự phát triển liên tục. Vì vậy nó luôn được điều chỉnh bởi các thế hệ nối tiếp phù hợp với sự phát triển của lịch sử, của con người.

Chuyện trong tháng...

Ngày đã lắm chuyện, tuần càng nhiều chuyện, tháng thì thôi rồi đủ chuyện: Chuyện hôm qua, chuyện hôm nay và tất nhiên cả chuyện ngày mai.

Trung Quốc đã phơi bày bộ mặt thật

Việc trắng trợn đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong trong lãnh địa Việt Nam, sử dụng hơn 80 tàu các loại kể cả tàu hộ vệ tên lửa, tàu tuần tiễu săn

Cười...

Nhiều người cho rằng biếm họa báo chí Việt Nam gần đây chỉ thuộc loại “bình bình”. Xin thưa, khi báo chí “bình bình” thì biếm họa cũng chỉ thế mà thôi.

Kinh hoàng chặt...chém

Giao thông Việt Nam ta đã trở thành một thương hiệu du lịch tầm cỡ thế giới. Khách du lịch quốc tế đến nước ta, họ đi bộ ở Hà Nội,

Hai triển lãm cá nhân phất cờ đổi mới

Sự nghiệp đổi mới đất nước chính thức bắt đầu năm 1986 và cao trào từ 1989, song với ngành mỹ thuật nó đã bắt đầu ngay sau khi Đại hội Hội Mỹ thuật (năm 1983),