Gây dựng thị trường nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay ?

Không phải một chuyên gia về kinh tế nghệ thuật hay thị trường nghệ thuật nên những ý kiến của tôi chỉ là những trải nghiệm cá nhân trong cuộc và cảm nhận từ các góc độ khác nhau.

Gốm thời mạc có minh văn

Thời Mạc (1527-1592) là một triều đại tiếp nối triều Lê Sơ, còn để lại nhiều dấu ấn về mặt kinh tế, quân sự, giáo dục, ngoại giao

Tì Hưu, nguồn gốc tín ngưỡng và những biểu hiện trong văn hóa và xã hội Việt Nam

Trong bối cảnh “trăm hoa đua nở” của các loại hình tôn giáo tín ngưỡng trong xã hội Việt Nam hiện nay, có một loại tín ngưỡng mới đang nở rộ đến mức vượt ra ngoài tầm hiểu biết của con người

Sư tử ngoại lai

Đầu têu là dăm vị quan chức, kế tiếp là mấy vị doanh nhân, tiếp theo là không ít trong số người dân có tiền đi du lịch…

HÌNH THỂ, KHÔNG GIAN VÀ CÁI NHÌN [Bước đầu học vẽ và trình bày tạo hình] - Phần 9

E. Những nét vẽ chính xác có cân nhắc - ý niệm và nội dung

Đẩy mạnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh hội nhập quốc tế hiện nay, hoạt động nghệ thuật nói chung và lĩnh vực mỹ thuật,

Triển lãm sư tử Nghê, nét tinh hoa của người Việt

Ngày 7 tháng 11 năm 2014, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức triển lãm Hình tượng Sư tử và Nghê trong nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam. TS. Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tới dự và cắt băng khai mạc