HÌNH THỂ, KHÔNG GIAN VÀ CÁI NHÌN [Bước đầu học vẽ và trình bày tạo hình], Phần một, chương 2

ĐỂ TỔ CHỨC HÌNH VÀ NỀN có ba cách làm cơ bản, mỗi cách có thể gây ra những hiệu ứng tri giác khác nhau

7000 cây sồi và hơn thế nữa

Tất cả bắt đầu vào một buổi sáng tháng 3, những cây xà cừ, cây sấu, cây hoa sữa, cây sưa bị chặt hạ.

Khái lược lịch sử nghệ thuật thị giác Hoa kỳ : Nghệ thuật thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI

Từ năm 1900, nghệ thuật Hoa Kỳ bắt đầu ngày càng chịu ảnh hưởng rõ rệt và mạnh mẽ từ nghệ thuật châu Âu và quan trọng hơn, bởi chính các nghệ sỹ châu Âu.

Arthur Schopenhauer: Luận về thiên tài

Arthur Schopenhauer (1788 - 1860) là một trong những triết gia vĩ đại nhất thế kỷ XIX. Ông có ảnh hường lớn tới văn học và công chúng nhờ văn phong giản dị, dễ hiểu, hiếm thấy ở một triết gia Đức nói riêng

Ảnh báo chí đương đại như là nghệ thuật

Nhìn lại cuộc thi ảnh báo chí danh giá nhất thế giới (World Press Photo) mấy năm gần đây, dễ thấy sự thay đổi hẳn trong xu hướng chấm giải và trao giải.