Phát triển Mỹ thuật, Nhiếp ảnh trong bối cảnh hội nhập Quốc tế hiện nay

Năm 2015 cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH TW Đảng khoá XI về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Trại sáng tác Mỹ thuật đề tài “Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng” Bước khởi đầu cho Cuộc vận động 5 năm (2015 - 2019)

Truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước đã được tái hiện qua những tác phẩm mỹ thuật, trưng bày tại Triển lãm

Những chuyển biến trong sáng tác đồ họa tranh in qua triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015

Hội nhập, toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã tác động rõ rệt đến sự phát triển của mỹ thuật nới chung và nghệ thuật đồ họa nói riêng ở Việt Nam trong suốt 2 thập kỷ qua.

Phản ánh sự phát triển của Mỹ thuật Việt Nam

Phỏng vấn PGS. NGND. Họa sỹ Lê Anh Vân - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa, Đồ họa, Video Art Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015

Một sân chơi đổi mới cho Mỹ thuật nước nhà

Nhân dịp Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015, Tạp chí Mỹ thuật và Nhiếp ảnh có cuộc trao đổi ngắn với Họa sỹ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh & Triển lãm, Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 về công tác tổ chức của Triển lãm năm nay.

Lịch trả tác phẩm Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 tại 3 khu vực Bắc-Trung-Nam

Lịch trả tác phẩm Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 tại 3 khu vực Bắc-Trung-Nam

Hội họa Việt Nam, một diện mạo khác

Ngày 19/10/2015 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội đã khai mạc triển lãm “Hội họa Việt Nam - Một diện mạo khác”.

Sự cần thiết phải đổi mới tư duy về quy hoạch

Sau khi đánh chiếm Sài Gòn năm 1859, năm 1861 thực dân Pháp đánh thắng và chiếm đại đồn Chí Hòa thì Phó Đô đốc Charner (Léonard Victor Joseph Charner,1797-1869)