Đôi điều về thực trạng và giải pháp cho Mỹ thuật Việt hôm nay

Sau một thời gian dài thoái trào và bế tắc của Mỹ thuật nước nhà, năm 2014 và 2015 được xem là hai năm có nhiều sự chuyển động tích cực.

LƯỢC SỬ CÁC TRIỂN LÃM MỸ THUẬT TOÀN QUỐC VIỆT NAM - Phần 5: Lần thứ 14 năm 1995

Triển lãm MTTQ lần thứ 14, năm 1995, lần đầu tiên giải thưởng được chấm và công bố đúng ngày khai mạc

Vài ví dụ về nhu cầu nội tại của việc tìm kiếm những hình thức biểu đạt mới và tính đa nghĩa của nghệ thuật đương đại

Chúng ta, dường như ai cũng phải mang rất nhiều gương mặt. Một gương mặt của nỗi buồn, sự đơn độc. Một gương mặt tươi tỉnh giao đãi. Một gương mặt ẩn nhẫn. Một gương mặt phản kháng.

Mỹ thuật Việt Nam - Malaysia, cùng tìm cơ hội phát triển (*)

Lần đầu tiên, một triển lãm dành riêng giới thiệu nghệ thuật của các nữ họa sỹ hai nước Việt Nam và Malaysia, do ĐSQ Malaysia tại Hà Nội phối hợp thực hiện cùng một số cơ quan

Những chính sách cần thiết để phát triển Thị trường mỹ thuật Việt Nam từ góc độ đầu tư

Năm 2013, lần đầu tiên thị trường mỹ thuật đương đại thế giới vượt mức 1 tỷ euro và đạt mức 1,5 tỷ euros năm 2014

MINH HỌA TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG ĐỘC ĐÁO CỦA BÁO VIỆT NAM ĐỘC LẬP

Báo Việt Nam độc lập xuất bản từ tháng 8, năm 1941, cùng với báo Thanh niên (từ 1925) cũng do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, trực tiếp trình bày, minh họa là hai tờ báo cách mạng ra được nhiều số nhất trong thời kỳ bí mật

70 NĂM NGHIÊN CỨU - PHÊ BÌNH MỸ THUẬT

Có một sự thật lịch sử kể từ khi có lịch sử mỹ thuật thế giới và Việt Nam thì sáng tác mỹ thuật và nghiên cứu phê bình mỹ thuật luôn là mối quan hệ biện chứng song sinh.

Nhìn lại gia tài Mỹ thuật Cách mạng Tháng Tám Và chín năm kháng chiến chống Pháp 1945 -1954

Sở dĩ phải chia thời kỳ này thành hai giai đoạn, vì mỗi giai đoạn có một đặc điểm riêng, tuy vẫn là một dòng chảy liên tục.