Câu chuyện của những đám mây

Những đám mây sẽ kể một dự án nghệ thuật đương đại thứ 8 trong chuỗi hoạt động của Nhà Sàn Collective (NSC). Triển lãm này kéo dài gần một tháng (7/9 - 5/10) nhằm giới thiệu một địa chỉ mới tại 24 Lý Quốc Sư,

Thấy gì qua triển lãm Mỹ thuật Ứng dụng Toàn quốc lần thứ III

Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam sẽ đi đến đâu?Muốn hiểu MTƯD Việt Nam sẽ đi đến đâu trước tiên phải đánh giá đúng thực trạng của nó.

Giáo dục và đào tạo với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Nghị quyết TW 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” đã đánh dấu sự đổi mới toàn diện trong tư duy về văn hóa, có thể coi đây là văn kiện mang tính cương lĩnh về văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đẩy mạnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh hội nhập quốc tế hiện nay, hoạt động nghệ thuật nói chung và lĩnh vực mỹ thuật,

Triển lãm sư tử Nghê, nét tinh hoa của người Việt

Ngày 7 tháng 11 năm 2014, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức triển lãm Hình tượng Sư tử và Nghê trong nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam. TS. Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tới dự và cắt băng khai mạc

Dấu ấn Mỹ thuật trong công trình nhà Quốc hội

Sáng 20/10/2014, phiên họp đầu tiên của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã diễn ra tại tòa nhà Quốc hội mới. Nhiều báo, đài đã giới thiệu về công trình này,

Gốm men ngọc thời Lý - Trần

Gốm men ngọc cũng là một dòng gốm nổi tiếng của Việt Nam. Các nhà khoa học từ đầu thế kỷ 20 đến nay đều cho rằng gốm men ngọc được sản xuất ở Thanh Hóa, Thăng Long, Thiên Trường (Nam Định).

Một phong cách tượng khối Đông Sơn độc đáo

Số lượng tượng khối Đông Sơn phát hiện ngày một nhiều hơn cho phép giới nghiên cứu lịch sử mỹ thuật đánh giá lại bức tranh tổng thể của nền mỹ thuật Đông Sơn